Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS’ OPINIONS ABOUT DISTENCE EDUCATION )

Yazar : Seda ARSLAN   & Mehmet DEMİRÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5633-5645
    


Özet

Çalışma COVID-19 sebebiyle yürütülen uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmenlerden bu konuda derinlemesine bilgi almak amaçlandığı için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Amasya ili merkezindeki özel okulda ve Muş ili Malazgirt ilçesindeki devlet okulunda görev yapan sekizer sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 6 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiş, kodlar ve temalar oluşturularak bulgular bölümünde sunulmuştur. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda elde edilen bulgulara göre uzaktan eğitimin yürütülebilmesi için teknolojik donanım ve veli desteği özel okulda yeterli düzeyde olduğu belirtilmiş, devlet okulu öğretmenleri tarafından ise yeterli görülmemiştirAnahtar Kelimeler
Uzaktan eğitim, öğretmen görüşleri, teknoloji

Abstract

This study was carried out to get the opinions of the primary school teachers about the distance education performed due to COVID-19. In this study, quantitave method was used to get the detailed views of the teachers. The study group consists of eight teachers working in private school in the city centre of Amasya and eight teachers working in public school in the Malazgirt district of Muş. A structured interview form consisting six open ended questions was developed and used. The obtained datawere analyzed through content analysis. Codes and themes were created and presented in the findings section. As a result of the study, it was seen that technological equipment and parents’ support were not found sufficient to maintain the distance education by public school teachers whereas they were considered sufficient by private school teachers.Keywords
Distence education, teacher’ view, technology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri