Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK BOĞAZLARINDAN GEÇİŞ YAPAN GEMİLERİN EMİSYON ANALİZİ
(EMISSION ANALYSIS OF SHIPS PASSING THROUGH TURKISH STRAITS )

Yazar : Devran YAZIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5506-5515
    


Özet

Hava kirliliği, atmosferdeki yabancı maddelerin canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek, onlara zarar verecek yoğunluk ve miktara ulaşmasıdır. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri olan gemi bacalarından salınan egzoz gazlarında NOx, SOx, CO2, CO, PM ve VOC kirleticileri bulunmaktadır. Bahsi geçen kirleticiler ozon tabakasında incelmeye, asit yağmurlarına ve sağlık sorunlarına yol açması sebebiyle insan ve çevre üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadırlar. Türk Boğazlar Bölgesi; Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda birleşen, uluslararası deniz trafiğine açık bir suyoludur. Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerden kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarını hesaplayabilmek için, gemilerin ortalama yakıt tüketimleri, makine tipleri, boğazlardan geçiş süreleri dikkate alınmış ve bu gemilerin meydana getirdiği yıllık egzoz emisyonlarının miktarları bulunmuştur. Elde edilen değerler daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılmış ve emisyon miktarlarındaki değişim hesaplanmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan değerler Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerin önemli miktarda hava kirliliğine sebep olduklarını açığa çıkarmıştır.Anahtar Kelimeler
Denizcilik, Gemi, Emisyon, Egzoz Gazları, Türk Boğazları.

Abstract

Air pollution is the concentration and amount of foreign matter in the atmosphere that will negatively affect the health of living things and harm them. Exhaust gases emitted from the funnel of vessels, one of the causes of air pollution, contain pollutants (emissions) such as NOx, SOx, CO2, CO, PM and VOC. These pollutants cause adverse effects on the human and environment due to acid rain, ozone depletion and health problems. Turkish Straits Region: is a waterway that integrates in the Dardanelles the Marmara Sea and the Bosporus and is open to international sea traffic. In order to calculate the exhaust gas emissions from vessels passing the Turkish Straits, average fuel consumption, the machine types, passing times of the vessels were taken into consideration and the annual exhaust emissions generated by these vessels were determined. The values obtained were compared with previous studies and the change in emission amounts was calculated. The values obtained in this study revealed that ships passing through the Turkish Straits cause a significant amount of air pollutionKeywords
Maritime, Ship, Emission, Exhaust Gases, Turkish Straits.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri