Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSANİ İHTİYAÇLAR DEĞİŞİYOR MU? MASLOW İHTİYAÇLAR HİYARİRŞİSİNDEN COVİD-19 İHTİYAÇLAR HİYARARŞİSİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
(ARE HUMAN NEEDS CHANGING? A THEORETICAL EVALUATION FROM MASLOW HYARARCHY OF NEEDS TO COVID-19 HYARARCHY OF NEEDS )

Yazar : Tolga ULUSOY   & Funda CİVEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5489-5495
    


Özet

Sosyal bir varlık olan insanın varlığını devam ettirebilmesi için çeşitli talep ve gereksinimleri mevcuttur. Bu talep ve gereksinimler Maslow tarafından sınıflandırılmış olup, bir kategoride yer alan gereksinimin yeterince karşılanmadan diğer basamağa geçilmeyeceği durumu söz konusudur. Maslow ihtiyaçları önem sırasına göre, fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları olarak bölümlendirmiştir. Maslow’a göre her bir basamak diğer basamağa geçiş için basamak görevindedir. Çağımızın salgını olan Covid 19 (koronavirüs) ile birlikte ihtiyaçlar pramidi genişlemiş olup öncelik sırasında da değişikler meydana gelmiştir. Dijitalleşmenin ivme kazandığı çağımızda Covid 19 ile birlikte adeta pandeminin uzvu halini almıştır, denilebilir. Covid 19 virüs’ü birçok sektörü krize uğratan sosyal hayatı kısıtlayıcı tedbirler aldırtan ve dünya genelinde pandemiye neden olan salgın bir hastalıktır. Maslow’un hiyerarşileri ise insanların hayatta kalmak için gerekli olan ihtiyaçlarını temelden başlayarak sıralayan bir teoridir. Bu araştırma bizlere bu salgın hastalığın ihtiyaçlarımızı ne yönde etkilediğini nasıl değişimlere sebep olacağını karşılaştırmalı örneklerle ortaya koymayı amaçlamıştır.Anahtar Kelimeler
Covid-19, Covid-19 İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abstract

There are various demands and requirements for a person who is a social being to continue his existence. These demands and requirements are classified by Maslow and there is a situation where the requirement in one category will not be passed to the other stage without being adequately met. Maslow divided needs into physical needs, security needs, belonging and love needs, value needs, and self-realization needs in order of importance. According to Maslow, each step is a step to switch to the other step. Along with Covid 19 (coronavirus), an epidemic of our time, pramidi has expanded and changes have occurred during priority. In our age when digitalization is gaining momentum, Covid 19 has become almost the limb of the pandemic. Covid 19 virus is an epidemic disease that has caused many sectors to crisis, forced social life to take restrictive measures and caused a pandemic around the world. Maslow's hierarchies, on the other hand, are a theory that sorts the needs of people needed to survive, starting from the foundation. This research aimed to show us with comparative examples how this epidemic affects our needs, how it will cause changes.Keywords
Covid-19, Covid-19 Hierarchy of Needs, Maslow Hierarchy of Needs

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri