Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS' SOCIAL CAPITAL LEVELS ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTIONS
(THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS' SOCIAL CAPITAL LEVELS ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTIONS )

THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS' SOCIAL CAPITAL LEVELS ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTIONS

 
Yazar : Ahmet YILDIRIM   & Ayşe DEDE  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 3804-3817
DOI Number: :
Cite : Ahmet YILDIRIM & Ayşe DEDE, (2020). THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS' SOCIAL CAPITAL LEVELS ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTIONS. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 69, p. 3804-3817. Doi: 10.26449/sssj.2628.
    


Özet

In this study, it was carried out to determine the effect of social capital on organizational identification. The data of the research were collected from the education managers working in educational organizations. In this context, questionnaire forms containing scales were sent to 193 education managers working in Isparta city center and 185 questionnaire forms were returned. The data obtained were subjected to regression analysis. In the research, a model was introduced to explain the effect of social capital on organizational identification. According to the findings, it has been understood that educational administrators have a positive and significant effect on their organizational capital levels and their perceptions of organizational identification. As a result of the research, it is evaluated that revealing the effect between the organizational capitals of educational managers and their perceptions of organizational identification is an important contribution to the literature. The findings were discussed in line with the literature and suggestions were made for future studiesAnahtar Kelimeler
Social Capital, Organizational İdentification, Education Managers

Abstract

Bu çalışmada, sosyal sermayenin örgütsel özdeşleşme üzerinde etkisinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri eğitim örgütlerinde görev yapan eğitim yöneticilerinden toplanmıştır. Bu kapsamda Isparta il merkezinde görev yapan 193 eğitim yöneticisine ölçekleri içeren anket formları gönderilmiş, 185 anket formu geri dönmüştür. Elde edilen veriler regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, sosyal sermayenin, örgütsel özdeşleşme üzerine etkisini açıklamaya yönelik bir model ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, eğitim yöneticilerinin örgütsel sermaye düzeyleri örgütsel özdeşleşme algıları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Araştırma neticesinde, eğitim yöneticilerinin örgütsel sermayeleri ile örgütsel özdeşleşme algıları arasındaki etkinin ortaya konulmasının, alanyazına önemli bir katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Ulaşılan bulgular literatür doğrultusunda tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sosyal Sermaye, Örgütsel Özdeşleşme, Eğitim Yöneticileri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri