Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN ANALYSIS OF GAME DEVELOPERS’ ATTITUDES IN TURKEY REGARDING GENDER DIVERSITY IN GAME DEVELOPMENT WORKFORCE
(AN ANALYSIS OF GAME DEVELOPERS’ ATTITUDES IN TURKEY REGARDING GENDER DIVERSITY IN GAME DEVELOPMENT WORKFORCE )

Yazar : Şenol BAKAY   & İbrahim Hakkı BULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4251-4256
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, oyun geliştiricilerin oyun geliştirme iş gücünde cinsiyet çeşitliliğine ilişkin görüşlerini, girişimci bakış açılarını ve önerilerini incelemektir. Bu çalışmaya Ankara'da yerleşik dört farklı oyun şirketinden otuz sekiz (38) çalışan katılmıştır. Araştırmanın sonuçları, ankete katılanların çoğunluğunun mevcut işgücünün cinsiyet dağılımı açısından çeşitli olduğuna inandığını ve bunun oyun üretimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Kadınların işgücündeki sorunları açısından, erkeklerin çoğu, kadınların bilgisayar oyunlarına daha az ilgi gösterdiğine inanırken, kadınların çoğu, kadınların oyun geliştirme endüstrisinde başarılı olmak için yeterli güvene sahip olmadığını düşünüyor. Erkek katılımcılar ayrıca oyun geliştirme endüstrisinin kadınlara daha iyi tanıtılmasını önerirken, kadın katılımcılar kadınların dikkatini bilgisayar oyunlarına çekmenin gerekliliğine işaret ediyor.Anahtar Kelimeler
Oyun geliştiriciler, cinsiyet çeşitliliği

Abstract

The purpose of this study is to investigate the opinions, initiative point of views and suggestions of game developers on gender diversity in game development workforce. Thirty eight (38) employees participated in this study from four different game companies that reside in Ankara. The results of the study reveal that the majority of respondents believe the current workforce is diverse regarding gender distribution and this has a positive effect on game production. In terms of women’s problems in the workforce, most of the male respondents believe that females pay less attention to computer games whereas the majority of female respondents think that women do not have enough confidence to succeed in the game development industry. The male respondents also suggest a better promotion of the game development industry to women while the female respondents point out the necessity of drawing women’s attention to playing computer games.Keywords
Game developers, gender diversity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri