Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL SPOR OYUNLARI OYNAMA MOTİVASYONU’NUN AHLÂKİ KARAR ALMA TUTUMLARINA ETKİSİ: ESPOR OYUNCULARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(EFFECT OF DIGITAL SPORTS GAMES PLAYING MOTIVATION ON ATTITUDES TO MORAL DECISION-MAKING: A RESEARCH ON THE ESPORT PLAYERS )

Yazar : Alp Kaan KİLCİ   & Serhat YALÇINER  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3641-3649
    


Özet

Espor oyunları oynayan bireyler, rekabetçi oyun ortamında çeşitli ahlâki davranışlar sergilemekte ve bu davranışları etkileyen en önemli faktörlerden birisi motivasyon olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, espor oyuncularının dijital espor oyunları oynama motivasyonlarının ahlâki karar alma tutumları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmaya erkek ve kadın olmak üzere, amatör olarak rekabetçi espor oyunları oynayan 389 gönüllü birey katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği (Kilci, 2020) ve Altyapı Sporlarında Ahlâki Karar Alma Tutumları Ölçeği (Gürpınar, 2014) kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 25.0 ve SmartPLS 3.2 programları kullanılarak model oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda; “eğlence” ile “adilce kazanmayı koruma”, “fantezi” ile “adilce kazanmayı koruma”, “rekabet” ile “yarışma severliği benimseme” ve “takıma bağlılık” ile “hileyi benimseme” alt boyutları arasında pozitif anlamlı ilişkiler tespit edilirken; “eğlence” ile “hileyi benimseme” alt boyutu arasında ise negatif anlamlı ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
espor, dijital oyun, motivasyon, ahlâki karar alma.

Abstract

Individuals who play e-sports games exhibit various moral behaviors in the competitive gaming environment and one of the most important factors affecting these behaviors stands out as motivation. The aim of this study is to determine the effects of esports players' motivation to play digital sports games on moral decision-making attitudes. 389 volunteer individuals who playing competitive esports games as amateur; men and women, participated in the study. Digital Sports Games Motivation Scale (Kilci, 2020) and Attitudes to Moral Decision-making in Youth Sport Questionnaire (Gürpınar, 2014) were used as data collection tools. For the analysis of the data, the model was created using SPSS 25.0 and SmartPLS 3.2 programs. As a result of the research; while determining a positive relationship between "entertainment" and "acceptance of cheating", "fantasy" and "keeping winning in proportion", "competition" and "acceptance of gamesmanship" sub-dimensions; determined a negative relationship between "entertainment" and "acceptance of cheating" sub-dimensions.Keywords
esport, digital game, motivation, moral decision-making.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri