Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN ANLATIMIYLA DİSKALKULİ: MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
(Dyscalculia from the Perspective of a Mathematics Teacher: Mathematics Learning Disability )

Yazar : Hafize Gamze KIRMIZIGÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 4033-4040
    


Özet

Yapılan araştırmada problem durumu eğitim öğretim sistemimizde yer alan temel ve en önemli disiplinlerden biri olan matematik dersine ilişkin öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan diskalkulinin ne olduğu ve nasıl anlaşılıp çözümleneceğidir. Bu bağlamda, diskalkuli ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velilere tanıtıcı bilgiler sunması, alanyazındaki mevcut durumu ortaya koyması ve diskalulinin varlığının anlaşılıp çözümlenmesine ilişkin yönlendirici bilgiler sunması açısından yapılan çalışma önemli görülmektedir. Ayrıca, diskalkuli konusunda öğretmen, öğrenci ve velilere genel bir öngörü kazandırarak özellikle tanı ve çözüm konusunda özetleyici bilgiler vermek ve ilgili alan yazına katkıda bulunmak çalışmanın temel amaçlarındandır. Okul yaşantısında öğrencilerde sıklıkla görülen diskalkulinin bireylerde meydana getirdiği benzer özellikler vardır. Bu özellikler bireylerin dikkat eksikliğine bağlı hataları çokça yapmaları, matematik problemlerini ve işlemlerini yapamamaları ,özellikle toplama ve çarpma işlemlerinde eksiklik yaşanması, matematiksel becerilerde yavaşlık ve zorlanma, işlemleri hatırlama ve hesap yapmada yanlışlıklar yapma, on parmak kullanarak işlem yapmayı isteme, zaman yer ve yön bulmada zorlanma, günlük yasam becerilerinde yetersiz olma, basit geometrik şekilleri tanıyamama ve çizememe, zaman ölçülerini kavrayamama şeklinde sıralanabilir. Yapılan araştırma doğrultusunda diskalkulinin ne olduğunun özellikle öğretmenler, öğrenciler ve veliler açısından bilinmesinin gerekli olduğu ve bu konuda desteklenmelerinin önemli olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Diskalkuli, Diskalkuli Tanısı, Diskalkulinin Çözümü

Abstract

This study deals with understanding and resolving dyscalculia, which Is defined as a learning disability related to Mathematics, which is one of the main and most important disciplines in our education system. In this context, this study is important in that it provides teachers, students and parents with information about dyscalculia, reveals the current situation in the field, and provides guidance on understanding and treating dyscalculia. .In addition, the main objectives of the study are to provide general insight for teachers, students and parents about dyscalculia, to give brief information about diagnosis and solution in particular, and to contribute to the related literature. Dyscalculia, which is often experienced by students in school life, causes similar symptoms in individuals. These symptoms can be listed as making a lot of mistakes caused by attention deficit, failure to solve mathematical problems and operations, incomplete performance of addition and subtraction in particular, slowness and difficulty in mathematical skills, failure to remember operations and make calculations, the desire to perform operations using fingers, difficulty in detecting time and directions, being inadequate in daily life skills, failure to recognize and draw simple geometric shapes, and failure to understand time measurements. This study indicates that dyscalculia should be known especially by teachers, students and parents, and it is important to support them in this regard.Keywords
Dyscalculia, Dyscalculia Diagnosis, Dyscalculia Treatment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri