Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İÇ DENETİMİN KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ
(EFFECT OF INTERNAL AUDIT ON CORPORATE GOVERNANCE )

Yazar : Hasan TÜREDİ   & Buse Sabire ELÇİGEMİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 4015-4032
    


Özet

Günümüzde ülkeler arasında ticaretin kolaylaşması, uluslararası boyutlarda etkileri görülen şirket skandalları, işletmelerin karşılaştığı risklerin sayısının artması yönetim konusunda yeniliklere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Gelişmekte ve büyümekte olan küresel rekabet, işletmelerin esas amaçlarından biri olan süreklilik amacına bağlılığı zorlaştırmıştır. Etkin ve verimli bir işletme yönetimi sağlanabilmesi adına gerekli olan yönetim anlayışını oluşturabilmek için, etkin ve verimli bir iç kontrol sistemi, iç kontrol sistemini denetleyecek bağımsız bir iç denetim ile bu iki sistemi daha da güçlendirecek bir kurumsal yönetim anlayışının sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, iç denetim, iç kontrol ve kurumsal yönetim kavramları açıklanarak, iç denetim faaliyetleri ile kurumsal yönetim faaliyetlerinin arasındaki ilişkilerden, bu iki sistemin birbirlerine olan faydalarından bahsedilecektir. Çalışmanın sonucunda iç denetim ve kurumsal yönetim arasında sağlam bir ilişki olduğu, bu iki sistemin ortak amaçlarının var olduğu gibi birbirlerini destekleyen yönlerinin de olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
İç Kontrol, İç Denetim, Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim

Abstract

The facilitation of international trade, the company scandals which have made an impact on an international level, and the increase of risks that enterprises face have created a need for innovation in management nowadays. Developing and growing global competition has made it difficult for enterprises to stick to their goal of persistence, which is one of their main goals. In order to create a sense of management to maintain an efficient and effective enterprise management, it is necessary to provide an efficient and effective internal control system, an independent internal audit system to audit the internal control system, and a sense of corporate management to reinforce these two systems. This study explains the concepts of internal audit, internal control, and corporate management. It also addresses to the relations between internal audit activities and corporate management activities as well as the benefits of those two systems for each other. This study concludes that there is a firm relation between internal audit and corporate management while these systems also support each other in certain ways such as having common goals.Keywords
Internal Control, Internal Audit, Risk Management, Corporate Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri