Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE ETKİLERİ
(EFFECTS OF INTERNAL AUDITING ON SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES )

Yazar : Hasan TÜREDİ   & Seda KASALAR GÜVEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 3850-3870
    


Özet

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başlayan ve ticaret anlamında etkilerini arttıran küreselleşme kavramı, 2000’li yılların başlarından itibaren etkilerini daha da belirgin hale getirerek uluslararası ticaret anlayışının farklı bir boyut kazanmasına neden olmuştur. İç denetim, işletmelerin amaçlarını gerçekleştirebilmesi, kurumsal yönetim anlayışının sağlanması, risklerin daha iyi yönetilmesine destek olmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ‘ler), gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde önemli bir çoğunluğu temsil etmektedir. KOBİ’ler, büyük işletmelerin tedarikçileri olarak üretim yaptıkları için, ülkenin üretim zincirleri açısından da oldukça önemlidirler. KOBİ’lerin yapıları itibariyle, dar bir yönetim anlayışı benimsemiş olmaları bazı risklere karşı onları korunmasız kılmaktadır. Bu çalışmadan, iç denetim ve dolayısıyla iç kontrol faaliyetlerinin KOBİ’ler üzerindeki etkileri incelenmiş, sonuç olarak KOBİ’lerin iç denetimden birçok açıdan fayda sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yönetim, Denetim, Kontrol

Abstract

Having started developing and increased its influence on trade towards the end of the twentieth century, the concept of globalization has made its influence even more apparentas of the beginning of 2000s, giving the concept of international trade a new dimension. Internal audit supports the businesses in terms of achieving their goals, maintaining a perception of corporal management, and managing the risksbetter. Businesses of small and medium sized enterprises (SMEs) represent a significant majority in economies of developed and developing countries. Because SMEs make production as the suppliers of big enterprises, they are very important in terms of the production chains of the country. The narrow sense of management that SMEs adopt due to their structure leaves them vulnerable against certain risks. This study examines the effects of internal audit and consequently internal control activities on SMEs and therefore concludes that SMEs will benefit from internal audit in many ways.Keywords
Management, Audit, Control

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri