Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19. YÜZYIL ORTALARINDA BİR ANADOLU KÖYÜ: GÜMELE ÖRNEĞİ
(AN ANATOLIAN VILLAGE IN MID 19 TH CENTURY: THE CASE OF GÜMELE )

Yazar : ilker Mümin ÇAĞLAR   & Abdullah DOĞTEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4146-4164
    


Özet

Bu çalışma, 19. yüzyıl ortalarında 42 haneli bir köy olan Gümele’nin sosyal ve ekonomik durumunu ele almaktadır. Çalışmada 1831 Tarihli Gediz Nüfus Defteri, 1835 tarihli Gediz Kazası Vergi Defteri ve 1844/1845 tarihli Gediz Temettuat Defteri ana kaynak olarak kullanılmıştır. Defterlerdeki veriler, burada yaşayan insanların temel geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu ortaya koymaktadır. Tarımsal faaliyet olarak, buğday ve arpa ziraatının ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Fakat bunların yanı sıra; mısır, darı, afyon, soğan, kelem ve bostan ziraatı yapılan diğer ürünler arasında yer almaktadır. Hayvancılık faaliyeti olarak ise, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın öne çıktığı görülmektedir. Büyükbaş hayvanlar içerisinde inek, küçükbaş hayvanlar içerisinde ise keçi ekonomik olarak önem arz etmektedir. Köyün ekonomik yapısına bağlı olarak mesleklerin de genellikle tarım ve hayvancılık üzerine şekillendiğini görmekteyiz. Nüfus defterlerindeki verilere göre, köyde yaşayanların büyük bir çoğunluğunun orta yaş grubu olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmayla Batı Anadolu’da Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı küçük bir köy olan Gümele’den yola çıkarak, o dönemin köy hayatı ortaya konulmaya çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Kütahya, Gümele, Vergi Defteri, Nüfus Defteri.

Abstract

This study discusses the social and economic situation of Gümele which is a village of 42 houses in the middle of 19th century. In the study, Gediz Population Registry dated 1831, Gediz township Tax Rolls dated 1835 and Temettuat Books (Dividend Books) dated 1844/1845 were used as the primary source. The datum in the Registries reveals that main source of revenues of the villagers were agriculture and livestock breeding. It is possible to say that as the agricultural activity, wheat and barley cultivation came into prominence. In addition to these; corn, millet, poppy, onion, cabbage and melon were also cultivated products. As the livestock breeding, cattle-raising and sheep and goat breeding stands out. Cows among the bovine animals and goats among the ovine animals had importance economically. It is seen that professions were commonly shaped on agriculture and livestock breeding depending upon the economic structure of village. According to the datum in the Population Registries, we can say that the great majority of the village population was middle-aged group. With this study, the village life of that era will be revealed starting from Gümele which is a village of Gediz township of the city of Kütahya in Western Anatolia.Keywords
Kütahya, Gümele, Tax Rolls, Population Registry.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri