Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL GÜVENLİK ÖRGÜTLERİNİN YÖNETSEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN İŞ MEMNUNİYETİYLE İLGİLİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(MANAGERIAL PROBLEMS OF PRIVATE SECURITY ORGANIZATIONS AND THEIR SOLUTION PROPOSALS: A FIELD SURVEY ON THE JOB SATISFACTION OF PRIVATE SECURITY STAFF )

Yazar : Gökhan İLHAN   & İsmail DALAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 3917-3934
    


Özet

Türkiye’de kamu güvenliği yurtiçi ve yurtdışında kolluk kuvvetleri aracılığı ile sağlamaktadır. Ancak son dönemde ihtiyaca hasıl olarak gerek kamu da gerekse de tüzel ve özel kurumlarda güvenliği sağlamada kolluğa yardımcı olarak özel güvenlik hizmetleri veren kurumlar boy göstermeye başlamıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin önde gelen bir kamu üniversitesinin birinin özel güvenlik personeli özelinde iş memnuniyeti ölçeğinden yola çıkarak anket tekniği ile güvenlik denilen olgunun dünyada ve Türkiye'de çıkış nedenine, gelişimine, yönetim ve güvenlik kavramlarından yola çıkılarak özel güvenlik sisteminde karşılaşılan sorunlarına bilimsel paradigma getirmek amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de bugüne kadar özel güvenlik olgusu üzerine yeterli sayıda inceleme yapılmamış olup özel güvenlik hizmetlerindeki sorunların çözümüne yol göstermesi açısından önemlidir.Anahtar Kelimeler
Güvenlik, Özel Güvenlik, İş Memnuniyeti, Genel Kolluk

Abstract

Public security in Turkey is provided through law enforcement agencies at home and abroad. However, recently, the institutions that provide private security services have started to show importance by assisting law enforcement in providing security in both public and legal and private institutions. The purpose of the study, Turkey's leading public university of one private security staff specially in the job satisfaction scale from the road Taking survey technique with security called mature in the world and output cause in Turkey, development, starting from management and security concept of scientific paradigm to the problems encountered in the private security system is intended to bring. In addition, a sufficient number of views on private security cases is yet so far in Turkey is important in terms of showing the way to the solution of problems in private security services.Keywords
Security, Private Security, Job Satisfaction, General Law Enforcement

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri