Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE FUTURE OF WORKING LIFE: REFLECTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ON WORKING LIFE
(EVALUATION OF THE FUTURE OF WORKING LIFE: REFLECTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ON WORKING LIFE )

Yazar : Gühercan VURAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3636-3640
    


Özet

Çalışma, yapay zekânın çalışma hayatına yansımalarına ilişkin açıklamalar yapar iken çalışma hayatının geleceği konusunda bağlantı kurarak literatüre katkı sağlamaktadır. Teknolojik gelişmelerin bir çıktısı olan yapay zekâdan (AI), çalışma hayatı ve işgücü de etkilenmiştir. Sağlık, finans ve ulaştırma gibi farklı iş kollarında kullanılan yapay zekâ, her geçen gün farklı iş kollarında kullanılmaya devam edecek gibi görünmektedir. Yapay zekânın çalışma hayatında kullanılmasıyla, iş ve işlemler hız kazanarak birçok yönden daha kolay hale gelmiştir. Çalışmanın giriş kısmında yapay zekânın geçmişi konusunda bilgilendirme yapılmış, daha sonraki kısımda yapay zekânın çalışma hayatında kullanımı üzerinde durulmuştur. Sonuç ve değerlendirme olarak makineler ile insanlar arasındaki farklılıklara değinilirken yapay zekânın çeşitli iş kollarında kullanıldığı ve gelecekte daha da yaygınlaşacağı değerlendirmesi yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yapay zekâ, teknoloji, inovasyon, çalışma hayatı, işgücü.

Abstract

The paper provides explanations of the reflection of artificial intelligence in working life. It also contributes to the literature by evaluating the link between the future of working life and artificial intelligence. Artificial intelligence (AI), which is a result of technological developments, work life and workforce were also affected. Artificial intelligence, which is used in different business lines such as health, finance and transportation, seems to continue to be used in different business lines day by day. With the use of artificial intelligence in working life, the work and procedures have gained speed and have become easier in many ways. In the introduction part of the study, information was given about the history of artificial intelligence, and in the next section, the use of artificial intelligence in working life was emphasized. As a result and evaluation, the differences between machines and humans are mentioned, and it has been evaluated that artificial intelligence is used in various business lines and will become more widespread in the future.Keywords
Artificial intelligence, technology, innovation, working life, labour.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri