Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HAVACILIKTA EMNİYET KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME
(DEVELOPMENT OF SAFETY CULTURE IN AVIATION )

Yazar : Serap GÜRSEL  ; Hakan RODOPLU & Gamze ORHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 3935-3944
    


Özet

Havacılık yüksek riskli sektörlerden bir tanesidir. Emniyet önde gelen değerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Emniyet Yönetim Sistemi öncelikle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından önerilen uygulama olarak tanıtılmıştır. Günümüzde zorunlu olarak havacılık organizasyonları Emniyet Yönetim Sistemleri kurmuştur ve uygulamaktadır. EYS’nin uygulanmasında çeşitli problemler yaşanmaktadır. Yaşanan ve yaşanacak problemlere çözüm olarak da emniyet kültürü uygulamaları önerilmektedir. Emniyet kültürü geliştirmek ise oldukça zordur. Emniyet kültürü geliştirmek için kullanılan çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmada öncelikle emniyet kültürü tanıtılmış, emniyet kültürü geliştirme yöntemleri tanıtılmış ve DuPont-Bradley eğrisinin bu yöntemler içerisinde önemine yer verilmiştir. Emniyet kültürü geliştirmek için organizasyonlara öneriler de sonuç bölümünde yer almaktadır.Anahtar Kelimeler
Emniyet Kültürü, Emniyet Yönetim Sistemi, DuPont-Bradley Eğrisi

Abstract

Aviation is one of the high risk sectors. Safety is considered one of the leading values. The Safety Management System was first introduced as the practice proposed by the International Civil Aviation Organization and then the Civil Aviation General Directorate. Today, aviation organizations have established and implemented Safety Management Systems. There are various problems in the implementation of SMS. Safety culture practices are recommended as a solution to the problems experienced and to be experienced. Developing a safety culture is quite difficult. Various methods are used to develop safety culture. In this study, firstly, safety culture is introduced, safety culture development methods are introduced and the importance of the DuPont-Bradley curve in these methods is given. Recommendations to organizations to develop safety culture are also included in the conclusion.Keywords
Safety Culture, Safety Management System, DuPont-Bradley Curve

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri