Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÖZELİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
(GENDER EQUALITY IN EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT DECISIONS )

Yazar : Sultan CEYLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4257-4264
    


Özet

Tarih boyunca erkek egemen toplumlar yoğunlukta olmuş; hemen her toplumda kadınlar güçsüz ve muhtaç kesim olarak görülmüştür. Erkekler her zaman çeşitli hakların sahipleri olmuş kadınlara bu haklar ya hiç verilmemiş ya da erkeklerden çok sonra verilmiştir. Bu durum zamanla; özelde kadınları, genelde hükümeti ve uluslararası kuruluşları rahatsız etmeye başlamıştır. Kadınlar, var olduklarını çeşitli etkinliklerle duyurmaya çalışmış; hükümetler, kanunlarını kadınların mağduriyetini giderme yönünde değiştirmeye başlamış ve uluslararası kuruluşlar, hükümetleri teşvik etmek adına sözleşmelere önem vermeye başlamıştır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu noktada önem kazanmış, sözleşmenin en temel ilkelerinden olan ‘eşitlik’ ilkesinin taraf devletler tarafından ihlal edilmesi durumunda bu devletlerin vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma hakkı tanınmış ve bu hak imzacı devletlerce teyit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Abstract

Throughout history, male dominated societies have seen intensified women as weak and needy. Men have always been given these rights to women who have various rights, or they are given after men long after. This is the case; in particular women, often the government and international organizations. Women have tried to announce their existence through various activities; governments have begun to change their laws to eliminate women's grievances and international organizations have begun to give importance to contracts in order to encourage governments. In particular, the European Human Rights Convention has gained importance at this point, and if the ‘principle of equality’, one of the basic principles of the Convention, is violated by the participating states, the citizens of these states have been granted the right to appeal to the European Court of Human Rights and this right has been confirmed by the signatory states.Keywords
gender, social gender equality, European Human Rights Convention, European Court of Human Rights

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri