Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAZARLAMA TEORİSİNE İLİŞKİN ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK BİR İNCELEME VE PRATİĞİNE İLİŞKİN POST-MODERN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÇERÇEVESİNDE BİR TARTIŞMA
(AN ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL EXAMINATION OF MARKETING THEORY AND A DISCUSSION ABOUT THE PRACTICE OF POST-MODERN CONSUMER BEHAVIORS )

Yazar : Hüseyin Çağatay KARABIYIK   & Mahmut Nevfel ELGÜN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3490-3499
    


Özet

Günümüz Post-Modern toplum yapısının ‘tüketim toplumu’ olarak tanımlanacak şekilde tüketimci bir hale gelmesi ile birlikte pazarlama bilimi de gerek teorik gerekse pratik anlamda önem kazanmaya devam etmektedir. Çünkü artık tüketim olgusu sadece bir ihtiyaç giderme aracı değil, onun yanı sıra sosyal ve psikolojik arka planı olan soyut bir değer de kazanmaktadır. Bu değişimler göstermektedir ki pazarlama biliminin inceleme konusu edindiği olguların formunda önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Modern dönemde başlayan ve Post-Modern dönemde hızlanarak devam eden bu toplumsal dönüşümler bir bilim olarak pazarlamanın yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu değerlendirmeler ise üç ana dinamik üzerine kurulmuştur: üretilen bilginin doğrudan kendisinin yapısal özellikleri, incelenen nesnenin teorik yapısı ve günümüz pratiğindeki görüngüleri. Bahsi geçen çerçevede pazarlamayı teorik tartışma ile değerlendiren bu çalışma pazarlama biliminin ve onun ürettiği bilginin doğrudan kendisinin sosyolojik bir olgu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun ardından günümüzün Post-Modern dünyasında pazarlama biliminin teorik ve özellikle pratik anlamda nasıl bir yaklaşım içinde olması gerektiği tartışılarak bu sosyolojik etkilerin pazarlama pratiğindeki yansımaları değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Pazarlama, Sosyoloji, Sosyo-Pazarlama, Tüketim Toplumu, Postmodernizm, Post-Modern Tüketici, Epistemoloji.

Abstract

Marketing science has come into theoretical and practical prominence along with the society which has become a consumerist that is defined as “consumption society” in Post-Modern era. Because the consumption phenomena does not mean just the tool of a satisfying a need anymore. It has an symbolic value that has sociological and psychological background. These transformations show that the forms of these phenomena which is examined by marketing science have changed. These tranformations which started in Modern era and have contiuned faster in Post-Modern era have made a necessary to evaluate marketing science again. These evaluations have been developed in the base of three dynamics: the structural characteristics of knowledge, the theoretical background of ecamined object and the appearances of today’s practices.

This study, which evaluates marketing with theoretical discussion within the mentioned framework, has reached the conclusion that marketing science and the information it produces are directly a sociological phenomenon.
After that, the theoretical and especially practical approaches of marketing science in today's Post-Modern world is discussed and the reflections of these sociological effects in marketing practice were evaluated.Keywords
Marketing, Sociology, Socio-Marketing, Consumption Society, Postmodernism, Post-Modern Consumer, Epistemology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri