Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONTEYNER TERMİNALLERİNE İLİŞKİN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
(BIBLIOMETRİC ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES ON THE CONTAINER TERMINAL )

Yazar : Emrah AKDAMAR   & Ceren YAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4134-4145
    


Özet

Bu çalışmada, konteyner terminalleri ilgili gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Çalışmanın amacı, konu ile ilgili literatürün genel profilini ortaya koymaktır. Bu amaçla, pareto grafikleri ve VOS haritalama tekniği kullanılarak bibliyometrik analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, web of science veri tabanından elde edilmiş, başlıkta, özette veya anahtar kelimelerde “container terminal” ifadesi geçen, 1975 ile 01.05.2020 tarihleri arasında yayınlanan 1638 adet bilimsel eser incelenmiştir. Bulgular, konu ile ilgili çalışmaların zaman içerisinde arttığını, söz konusu çalışmaların daha çok yöneylem araştırması, taşımacılık, mühendislik ve bilgisayar bilimleri dergilerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Ayrıca, büyük konteyner limanlarının olduğu şehirlerde yer alan üniversitelerin konu ile ilgili çalışmaların büyük birçoğunu gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu üniversiteler Asya ve özellikle Çin merkezlidir. Çin ve ABD, konteyner terminalleri ile ilgili çalışmalarda lider konumdadır. Konu ile ilişkili anahtar kelimeler sektördeki problemlere işaret etmektedir. Buna göre sektörün konteyner terminallerinde süreç optimizasyonu konusuna yoğunlaştığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Konteyner terminali, Bibliyometrik analiz, VOSviewer, Pareto

Abstract

In this study, the scientific studies related to container terminals are examined in terms of various features. The aim of the study is to reveal the general profile of the literature on the subject For this purpose, bibliometric analyzes were carried out using pareto graphics and VOS mapping technique. The data of the study were obtained from the web of science database. 1638 scientific studies published between 1975 and 01.05.2020, with the term “container terminal” in the title, summary or keywords, were examined. Findings show that studies on the subject have increased over time, and that these studies have been concentrated more in operations research, transportation, engineering and computer science journals. In addition, it is seen that universities in cities with large container ports carry out most of the studies on the subject. These universities are based in Asia and especially China. China and the USA are leaders in the work on container terminals. Related keywords point to problems in the sector. Accordingly, it can be said that the sector focuses on process optimization at container terminals.Keywords
Container terminal, Bibliometric analysis, VOSviewer, Pareto

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri