Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERGENLERİN İNTİHAR GİRİŞİMLERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ ve PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF RISK FACTORS AND PSYCHOLOGICAL HELPİNG IN ADOLESCENTS' SUICIDE ATTEMPTS )

Yazar : Firdev SAVİ ÇAKAR  ; Murat GİRGİN & Kıvanç UZUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3599-3618
185    164


Özet

Bu araştırmada ergen intihar girişimlerinde risk faktörleri ile girişim sonrası psikolojik yardım alma durumu incelenmektedir. Nitel araştırma olarak planlanan çalışma kapsamında, 2018-2019 yılı (18 aylık dönemde) Burdur merkez ve ilçelerinde intihar girişiminde bulunmuş ve hayatta kalan 57 ergen ile çalışılmıştır. Bu kapsamda, yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilen bilgiler içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda; kız olmak, 17 yaşında ve 11. sınıfa devam etmek, orta ve kötü akademik başarıya sahip olmak, en az bir psikiyatrik veya sağlık sorunu yaşamak, anne babanın ayrılmış olması ve düşük ekonomik düzey, ailede intihar öyküsü ile madde kullanımı intihar girişiminde önemli risk faktörleri arasındadır. Ayrıca intihar girişimlerinin büyük oranda ev ortamında ve ilaç içme yoluyla gerçekleştiği, bazı ergenlerin 2 ve daha fazla kez intihar girişiminde bulunduğu, girişimlerde en fazla aile ile ilgili nedenlerin yer aldığı, intihar sonrasında ergenlerin tamamının yasal ve tıbbi yardım aldığı, ancak psikiyatrik/psikolojik tedavi oranının oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ergenlerin yarısının şu anda psikolojik destek ihtiyacının olduğu, intihar girişimden sonra devam ettikleri okullardan psikolojik danışma ve rehberlik desteği almadıkları, bu durumun ergenlerde en başta etiketlenme korkusuna dayandığı görülmüştür. Sonuç olarak araştırmada elde edilen bulguların, ergen intihar girişimlerinde risk faktörlerinin ortaya koyulması, intiharda erken uyarı işaretlerinin fark edilmesi ve erken müdahale edilmesi, intihar sonrası süreçte sunulacak etkili psikolojik danışma çalışmalarında okul temelli PDR çalışmalarının önemini vurguladığı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Ergenlik, intihar girişimi, risk faktörleri, psikolojik yardım

Abstract

In this study, risk factors in adolescent suicide attempts and psychological helping after suicide attempt are examined. The study planned as qualitative research, 2018-2019 (in the 18-month period) attempted suicide in Burdur city and studied with 57 surviving adolescents. In this context, information obtained through semi-structured interview was analyzed by content analysis. In the results obtained; Being a girl, attending 11th and 11th grade, having medium and poor academic success, having at least one psychiatric or health problem, parental separation and low economic level, family suicide history and substance use are among the important risk factors in suicide attempt. In addition, suicide attempts are mostly done in the home environment and by drinking drugs, some adolescents attempt suicide 2 or more times, the most family-related causes are involved in the attempts, all adolescents receive legal and medical help, but the rate of psychiatri /psychological treatment was determined to be quite low. At the same time, it was observed that half of the adolescents currently need psychological support, do not receive psychological counseling and guidance support after the suicide attempt, and this situation is based on the fear of being labeled in adolescents. Consequently, these results are emphasized that the importance in school-based counseling studies in adolescent suicide attempts, revealing risk factors, noticing early warning signs in suicide and early intervention, and effective psychological counseling studies to be presented in the post-suicide process.Keywords
Adolescent, suicide attempt, risk factors, psychological helping

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri