Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’ DE “BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİ” ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF UNDERGRADUATE THESIS ON "INDIVIDUAL VOICE TRAINING COURSE" IN TURKEY )

Yazar : Gülay LAÇİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4231-4239
127    84


Özet

Bu araştırma YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı ‘Bireysel Ses Eğitimi Dersi’ anahtar kelimesi ile yapılan arama sonucunda elde edilen lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesidir. Bu çalışma ‘Bireysel Ses Eğitimi Dersi’ alanında çalışma yürütecek araştırmacılara yol göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bireysel Ses Eğitimi alanında YÖK Ulusal Tez merkezi veri tabanına kayıtlı 2004-2019 yılları arasında yazılmış 31 lisansüstü tez tespit edilmiş olup 1 tez çalışmasına erişim engeli olduğundan çalışmada incelenen tez sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler doküman incelemesi yöntemiyle çeşitli değişkenler açısından incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Bireysel Ses Eğitimi Dersi alanında 25 yüksek lisans, 5 doktora tezinin yapıldığı, 14 farklı üniversitede 3 farklı enstitü bünyesinde tezlerin tamamlandığı tespit edilmiş olup 2004 yılından günümüze yapılan tez çalışmalarına bakıldığında 2019 yılında bu alanda daha çok çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Tezler, tür, araştırmacının cinsiyeti, üniversite-enstitü dağılımı, yıl, konu, problem cümlesi, anahtar kelimeleri ve danışmanların unvanlarına göre başlıklar altında incelenmiş, elde edilen bulgular frekans ve yüzde tabloları halinde oluşturulup yorumlanmıştır. Çalışmanın, ses eğitimi dersi alanında yapılacak araştırmalara kaynak olacağı; alanda yapılacak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedirAnahtar Kelimeler
Bireysel Ses Eğitimi Dersi, Müzik, Lisansüstü Tezler

Abstract

This research is the examination of graduate theses obtained from the search with the keyword ‘Individual Voice Training course’ registered to the National Thesis Center of Higher Education Institution. This study is important for guiding the researchers who will be studying in the field of “individualized voice training course”. In the field of Individual Voice Education, 31 postgraduate theses written between 2004 and 2019 in the database of Higher Education Institution National Thesis Center have been identified. Since there is a barrier to access to a thesis study, the number of theses examined in the study was determined as 30. The data obtained were examined and interpreted in terms of various variables with the document review method. As a result of the analysis, it was determined that 25 master's and 5 doctoral theses were prepared in the field of Individual Voice Education Course. It has been determined that theses have been completed in 3 different institutes in 14 different universities, and more studies have been conducted in this field in 2019 when we look at the thesis studies from 2004 to the present. Theses were examined under headings such as type, gender of the researcher, University-Institute Distribution, year, subject, problem statement, keyword and distribution according to the titles of the advisors, and the findings were formed and interpreted as frequency and percentage tables. It is thought that the study will be a source for researches in the field of Voice Training Course and will contribute to scientific studies in the field.Keywords
Individual Voice Training Course, Music, Graduate Theses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri