Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İP ATLAMA EGZERSİZİNİN ÇOCUKLARDA BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF ROPE EXERCİSE ON SOME PHYSİCAL FİTNESS COMPONENTS İN CHİLDREN )

Yazar : Mehmet Cevher İŞERİ  ; Bekir MENDEŞ; Hüseyin ÖZTÜRK & Abdullah BİNGÖLBALI  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 4118-4123
143    122


Özet

Bu çalışmada ip atlama egzersizinin 9-11 yaş arası kız çocuklarında vücut kütle indeksi, 20 metre sürat ve dikey sıçrama performansına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 9-11 yaşlarında 88 ortaokul kız çocuğu katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden 44’ü deney grubuna,44’ü kontrol grubuna rastgele yerleştirilmiştir. Hem deney grubu hem de kontrol grubunun çalışma öncesi ve çalışma sonrası boy, kilo, 20 metre sürat ve dikey sıçrama performansları ölçülmüştür. Ön test ölçümlerinden sonra deney grubu 8 hafta boyunca haftada 3 gün 45 dakika ip atlama egzersizi uygularken kontrol grubu bu süreçte herhangi bir egzersiz uygulamamıştır. Son test ölçümlerinden sonra veriler Bağımlı Örneklem T-Testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kontrol grubu vücut kütle indeksi, 20 metre sürat ve dikey sıçrama değerlerinde anlamlı bir farklılık oluşmazken, deney grubu vücut kütle indeksi, 20 metre sürat ve dikey sıçrama değerleri anlamlı bulunmuştur(p<0,05). Sonuç olarak ip atlama egzersizinin çocukların sağlıklı gelişimi için önemli bir egzersiz olduğu kanıtlandığından, beden eğitimi ve spor ders müfredatına girmesi ve antrenörler tarafından antrenman programlarına eklenmesi tavsiye edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Anaerobik güç, İp atlama egzersizi, Sürat, Vücut kütle indeksi

Abstract

In his research, it is aimed to research the effect of skipping rope on BMI (Body Mass Index), 20 meters sprinting and vertical leap performances among girls who are between 9-11 years olds. 88 middle school girls who are between 9-11 years old shave been joined in there search. 44 of the students who are joined there search have been participated in experiment group and the other 44 are in control group randomly. Both experiment and control groups’ heights, weights, 20 meters sprinting and vertical jumping performances have been calculated before and after there search. After the pre-test estimates, While experiment group was doing skipping rope exercises 45 mins twice a week, the control group did nothing on this process. The data have been analysed via Dependent Sample T-Test after the post-test estimates. At the end of the anlays, while there wasn’t any meaningful change on the BMI, 20 meters sprinting and vertical jumping values of the control group; BMI, 20 meters sprinting and vertical jumping values of the experiment group have been found significant (p<0,05). Consequently, since skipping rope exercise is provento be an important exercise for the healthy development of children; it is recommended that the skiping rope be included in the curriculum and added toth etraining programs by coaches.Keywords
Anaerobic power, Body mass index, Rope jumping exercise, Speed

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri