Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHSEL DİNİN SİYASAL TEOLOJİK KONUMU: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSLAM’IN SİYASAL TEOLOJİK İNŞASI
(POLITICAL TEOLOGICAL FUNCTION OF HISTORICAL RELIGION: THE POLITICAL TEOLOGICAL CONSTRUCTION OF ISLAM IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD )

Yazar : Murat COŞKUNER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3583-3592
160    124


Özet

Siyasal teoloji, dinin zayıfladığı çağdaş toplumlarda dinselliğin siyasal kurumlarca yeniden üretilme biçimlerini ele alır. Bu bağlamda dinselliğin çağdaş görünümlerine odaklanarak tarihsel-geleneksel dinlerin siyasal niteliklerini ihmal eder. Milli Türk devletindeki din-siyaset ilişkilerini böyle bir ihmale sapmadan Rousseaucu anlamda siyasal teolojik perspektiften değerlendiren çalışma kapsamında İslam’ın, Cumhuriyet’in “sivil din”i haline getirilme girişimlerine değinilecektir. Yeni Türk devletinin kategorik bir İslam karşıtlığı saikiyle hareket etmediği aksine onu milli siyasetin hizmetine sokma amacıyla bir takım politik hamleler gerçekleştirdiği savunulacaktır. Çalışmanın planı içerisinde ilk bölümde tarihsel dinleri siyasal teolojik perspektif içerisinde değerlendiren ve özellikle Mustafa Kemal üzerinde önemli bir tesiri olan Rousseau’nun sivil din kuramına değinilecektir. İzleyen bölümde ise İslam’ın, yeni Türk devletinin sivil dini kılınması adına gerçekleştirilen din politikaları analiz edilecektir.Anahtar Kelimeler
Sivil Din, Jean Jacques Rousseau, İslam, Siyasal Teoloji, Türk Ulus-Devleti.

Abstract

Political theology deals with the reproduction of the religiosity by political institutions in contemporary societies where religion has been declined. In this context, it neglects the political aspects of historical-traditional religions by focusing on religiosity in the contemporary sense. However without falling into this kind of neglection, within the scope of the study which evaluates the relations between religion and politics in the Turkish nation-state from the political theological perspective in the Rousseauian sense, the attempts to make Islam as the “civil religion” of the republic, will be mentioned. It will be argued that the new Turkish state did not act with a categorical anti-Islamic motive, but rather made some political moves in order to put it into the disposal of national politics. In the first part of the study plan, theory of civil religion by Rousseau, which has an important influence on Mustafa Kemal, is evaluated. In the following section, the religious policies in order to make Islam the civil religion of the new Turkish state will be analyzed.Keywords
Civil Religion, Jean Jacques Rousseau, Islam, Political Theology, Turkish Nation-State.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri