Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLK FİLM JENERİKLERİNDE ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TEKNİKLERİNİN KULLANIMI
(USAGE OF CARTOON AND ANIMATION TECHNIQUES IN FIRST TITLE SEQUENCES )

Yazar : Samed SAKMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3557-3565
157    102


Özet

Sinema filmlerinin başlangıcında ve sonunda yer alan, genellikle önemli film ve prodüksiyon ekibinin tanıtıldığı, yapımla ilgili bilgilerin ve ipuçlarının yer aldığı jenerik tasarımlarının ilk örnekleri sessiz sinema (silent film era) döneminde karşımıza çıkmaktadır. Eğitimli tabelacılar tarafından üretilen ve “jenerik kartları” adı verilen basılı materyallerin fotoğraflanarak filme dahil edilmesi yöntemiyle hazırlanan bu ilk örneklerde amaç; izleyiciyi filme hazırlamak adına filmin adını, yönetmenini ve başrol oyuncusunu duyurmaktır. Modern sinemanın gelişimiyle birlikte izleyici kitlesinin artması film öncesi jenerik tasarımlarının da önemini artırıp gelişimini hızlandırarak, sabit düz yazılar barındıran kartlar yerine çağın anlayışına uygun olarak illüstrasyon, tipografi ve animasyon gibi tekniklerin kullanılmasına yol açmıştır. Böylece jenerikler, daha işlevsel form kazanarak filmin ruhuyla özdeş fakat ayrıca düşünülüp planlanan yapıtlar haline gelmiştir. Bilgisayarların sanatsal üretim alanlarında henüz çok gelişmediği bu dönemde, canlandırma özelliğiyle var olmayanı bile estetik bir dille betimleyebilen animasyon tekniği, jenerik tasarımlarında sıklıkla tercih edilmiştir. Bu çalışma ile Saul Bass, Maurice Binder ve Sandy Dvore gibi sanatçıların, 1950 ve 1970 yılları arasında analog yöntemlerle çizgi film ve animasyon öğelerini kullanarak üretmiş olduğu ilk film jenerikleri incelenmiş ve animasyon tekniğinin jenerik tasarımına ve anlatım diline nasıl bir fayda sağladığı irdelenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Jenerik tasarımı, çizgi film ve animasyon, grafik tasarım, hareketli görüntü

Abstract

The first examples of title sequences designs appeared in the period of silent film (silent film era) that take place at the beginning and end of the movies, where important film and production team are introduced, and information about the production and tips. These first examples are prepared by trained signers by the method of photographing and incorporating printed materials called "generic cards". In order to prepare the audience for the movie the aim is announce the name of the movie, its director and the lead actor. The increase of the audience with the development of modern cinema has increased the importance of the pre-film title sequences and accelerated its development instead of using cards that contain fixed plain texts. Techniques such as illustration, typography and animation are used in accordance with the understanding of the age. Thus, titles acquired a more functional form, becoming identical with the spirit of the film. In this period, when computers have not been developed yet in the fields of artistic production, animation techniques were frequently preferred in titles, which can describe even the nonexistent with an animation feature in an aesthetic language. In this study, the first film titles produced by artists such as Saul Bass, Maurice Binder, and Sandy Dvore between 1950 and 1970 using cartoon and animation elements were examined and it was tried to explain how the animation techniques benefited the title sequences design and narrative language.Keywords
Title sequences design, cartoon and animation, graohic design, motion graphics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri