Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSIS OF UNIVERSITY GATE DESIGNS
(ANALYSIS OF UNIVERSITY GATE DESIGNS )

Yazar : Emine TARAKCİ EREN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 3977-3984
167    128


Özet

Kampüs ve kampüs açık mekânları farklı çalışmalarda sıklıkla çalışılmış ancak giriş mekânları daha önce hiç çalışılmamıştır. Kapı ve girişlerle ilgili yapılan akademik çalışmaların hepsi mimarlık ve iç mimarlık meslek disiplinlerindedir. Dolayısıyla peyzaj mimarlığı alanında giriş mekânları ile ilgili makale, bildiri, kitap ya da tez yapılmamış olması sebebiyle bu araştırmanın yapılmasının önemi artmıştır. Türkiye’de bulunan 30 üniversiteye ait giriş mekânı ve kapısı çalışma kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 26 üniversite giriş kapısının simetrik bir yapı sergilediği, %13,3 si ise asimetrik yapı gösterdiği, 22 tanesi düz yani 10 tanesi çıkıntılı, 10 tanesi de girintili olduğu, 3 tanesi lentolu giriş, 8 tanesi ise kemerli kapı şeklindedir. Kapıların üzerlerinde süslemelerin olup olmadığı incelenmiş ve sonuçta 23 tanesinde %76,6 oranında bir takım süslemelerin olduğu belirlenmiştir. Tüm üniversite girişlerinde güvenlik birimi vardır. Beş tanesinde yaya girişleri için turnikeler vardır. Kontrollü araç girişi ise 23 tanesinde vardır. Toplam 27 tanesinde bitkisel peyzaj elemanı vardır. Sadece üç tanesinde hiçbir şekilde bitkisel eleman yoktur. Su eleman yani bir süs havuzu, yapay gölet veya yapay şelale gibi giriş tasarımlarına estetik değer katacak bir su ögesi varlığının olup olmadığı incelendiğinde sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi giriş tasarımında şelale olduğu tespit edilmiştir. Yani üniversitelerin %3,3’ünde su ögesi bulunur. Tüm üniversitelerin hepsinde aydınlatma elemanlarına yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Giriş Mekânı, Kapı, Tasarım, Peyzaj Mimarlığı, Üniversite Kampüsü

Abstract

Campuses and campus open spaces have been studied frequently; however, campus entrances have never been studied before. All academic studies conducted on gates and entrances are in architecture and interior design disciplines. Thus, the present study is significant since it was the first landscape architecture study on entrance spaces. The entrances and the gates of 30 universities in Turkey were analyzed in the present study. The analyses revealed that 26 university entrance gates were symmetrical, 13.3% were asymmetrical, 22 were straight, 10 were protrusive, 10 were recessed, 3 included a lintel, and 8 included arched gates. The presence of decorations on the gates was examined and it was determined that 76.6% of 23 gates were covered with decorations. There was a security unit at all university gates. Five had turnstiles for pedestrian entrance. Twenty-three had controlled vehicle entry. There were 27 botanical landscape elements. Only three had no botanical elements. The analysis of whether there was a water element that would add aesthetic value to the entrance design such as an ornamental pool, artificial pond or artificial waterfall demonstrated that there was a waterfall only in Karadeniz Technical University entrance. In other words, 3.3% of the university gates had a water element. Lighting elements were included in all universities.Keywords
Entrance space, gate, design, landscape architecture, university campus.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri