Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BADMİNTON SPORCULARININ DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(ANALYS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF BADMINTON ATHLETES ACCORDING TO SOME CRITERION )

Yazar : F. Hidayet HALİLBEYOĞLU  & Melih N. SALMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 242-248
695    402


Özet

Duygusal zekânın insan hayatı üzerinde çok büyük etkilere sahip olduğu son on yıl içinde yapılan araştırmalarla ortaya konmuş ve insan hayatındaki öneminin fark edilmesi nedeniyle de konu üzerindeki araştırmalar çeşitlendirilmiştir. Bu araştırmalarıın bir bölümünde de duygusal zekânın sporcuların performansı üzerindeki etkisini incelemek üzerine odaklanmıştır. Bu araştırma, kadın ve erkek sporcuların birlikte spor yaptıkları badminton sporunda, sporcuların duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık arz edip etmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, 2013 Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, Üniversitelerarası Türkiye Badminton Şampiyonası, 2014 Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası ile illerde düzenlenen badminton müsabakalarından elde edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde  SPSS programı dahilinde frekans, yüzdelik dağılım için Mann Whitney U test, çoklu gruplar için ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, yaş, cinsiyet, spor kariyeri, antrenman saati ve sporculuk yaşı değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. (p>0,05).Ancak ortalamalara bakıldığında da sporcuların duygusal zeka seviyelerinin ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Badminton, duygusal zeka, spor

Abstract

Recent studies have revealed that emotional intelligence has great effects on human life and the studies have been diversified due to realizing the importance of emotional intelligence in human life. A part of this study also focuses on examining the effect of emotional intelligence on the performance of players. This study was conducted for the purpose of determining whether the emotional intelligence levels of players differed according to some variables in badminton, which is played by both men and women together. The study data were acquired from 2013 Veterans Balkan Badminton Championship, Turkey Badminton Championship between Universities, 2014 Veterans Turkey Badminton Championship and badminton competitions organized in provinces. The study data were evaluated using frequency within the scope of the SPSS software, Mann Whitney U test for percentage distribution and Kruskal Wallis test for multiple groups. As a result of the study, it was determined that there was no statistically significant difference between the groups according to the variables of age, gender, sport career, training hour and age of sportsmanship. (p>0,05). Examining the averages, on the other hand; it was determined that emotional intelligence levels of players were above average.Keywords
Badminton, Emotional Intelligence, Sport

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri