Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞLI DOSTU KENTLER VE REKREASYON İŞBİRLİĞİ: İRLANDA, LONGFORD ÖRNEĞİ
(COLLABORATE WITH AGE FRİENDLY CITIES AND RECREATION: A CASE STUDY OF LONGFORD, IRELAND )

Yazar : Neliz ÇETİNER   & Akyay UYGUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3544-3556
180    139


Özet

Kentleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 21. yüzyıla şekil veren temel aktörlerin başında gelmektedir. Beraberinde şehirler büyümekte ve 60 yaş üzeri bireyler hem sayıca hem de oransal olarak artış göstermektedir. Nüfusun yaşlanması, kentlerin nasıl daha erişilebilir ve yaşanabilir hale getirilebileceğini düşünmeye itmektedir. Rekreatif aktiviteler ise, yaşlı bireyin topluma dâhil olarak aktif ve keyifli zaman geçirmelerine destek uygulamalar arasında yer almaktadır. Bu aktiviteler yaşlı bireylerin değişen kent kimliğine uyum sağlamasında ve kaliteli zaman geçirmesinde önem taşımaktadır. Bu amaçla, dünyanın çeşitli kentlerinde yaşlı bireylerin kendilerini mutlu ve güvende hissedeceği, yaşam kalitesini arttıracak çok sayıda proje hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda çalışmada, ’’Yaşlı Dostu Kent’’ kavramına değinilmekte; yaşlı dostu kentlerin rekreasyonel katkısı çevresel, sosyal, ekonomik ve eğitsel boyutlarıyla incelenmektedir. Son bölümde ise İrlanda örneği üzerinden yaşlı dostu kent uygulamalarına yer verilmektedir. Çalışma, bütüncül boyutlarıyla yaşlı dostu politikalara yönelik önerilerde bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler
Yaşlılık, Yaşlı Dostu Kent, Rekreasyon

Abstract

Urbanization, scientific and technological developments are among the main actors that shaped the 21st century. Besides, cities are growing and people aged 60 or over are growing for both numbers and proportionally. The aging of the population has caused to ruminate over how cities can be more accesible and can be livable. As for recreative activities, these are among of supporting practices in the integration of the elderly individual with society. These activities are important for elder individuals to adapt to changing urban identity. For that purpose, many projects have been implemented in various cities of the world that will make elderly people feel happy and safe and increase their lifestyle. Within the study ‘’Age Friendly City" concept is mentioned principally; recreational contribution of these cities is examined with their environmental, social, economic and educational dimensions. In the last part of study, the age friendly city practices in Ireland are implemented. The study makes recommendations for age-friendly policies with holistic dimensions.Keywords
Old Age, Age-Friendly Cities, Recreation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri