Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Din Yolu Dergisi Özelinde Din Anlayışı
(Ismayil Hakki Baltacioğlu’s Religion Understanding In Din Yolu Magazine )

Yazar : Ahmet İŞLER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3166-3173
148    100


Özet

ÖZ İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde yaşamış, Türkiye’nin fikir tarihinde önemli eserler ortaya koymuş bir düşünürdür. Eğitim alanında eserler ortaya koyan Baltacıoğlu’nun çalışma alanları sadece bununla sınırlı değildir. Tiyatrodan edebiyata, felsefeden sosyolojiye kadar birçok alanda çalışmaları bulunan düşünür, fikirlerini çıkarttığı dergiler aracılığıyla yayma gayretinde bulunmuştur. Baltacıoğlu modern ve laik bir düşünceyi benimsemesinin yanında dini konularda da eserler ortaya koyduğu görülmektedir. Bu çalışmada İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun fikri yapısı ortaya konularak 1956 yılında çıkarttığı Din Yolu dergisine yansıyan düşünceleri ele alınmaya çalışılacaktır. Bu meyanda Baltacıoğlu’nun dine yaklaşımı ve dinin doğru anlaşılması hususunda ileri sürdüğü fikirler üzerinde durulacaktır. Çalışmada temel referans kaynağı söz konusu süreli yayındır.Anahtar Kelimeler
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Din Yolu Dergisi, Din

Abstract

A B S T R A C T İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, who lived in both Constitutional and Republic periods, was a thinker since he had produced crucial works that contributed a lot in Turkey’s history of thought. Although he was specialized in education, his study areas were not limited to this. The thinker, who had works in many fields from theatre to literature, from philosophy to sociology, tried to spread his ideas through the magazines he published. In addition to adopting a modern and secular thought, Baltacioglu also composed works on religious issues. In this study, the intellectual mindset of Ismayıl Hakkı Baltacioglu will be presented, and his thoughts reflected in the journal Din Yolu, published in 1956, will be discussed. Baltacioğlu's the approach to religion and his ideas on the correct understanding of religion will be emphasized. In this regard, the main reference source discussed is a periodical.Keywords
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Din Yolu Magazine, Religion

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri