Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Comparison of Nursing Students 'Clinical Application Skills by Ridit Analysis
(Comparison of Nursing Students 'Clinical Application Skills by Ridit Analysis )

Yazar : Dilek ÖCALAN  ; Yeşim CEYLANTEKİN & Günseli KURT  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3058-3069
154    119


Özet

Bu çalışma, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersinin klinik uygulamasının etkinliğini, öğrencilerin sahip olmaları gereken bilgi ve uygulamalarda edinmeleri gereken becerileri ve eğitimi değerlendirmek ve ne ölçüde uygulamaya dönüştürebileceklerini karşılaştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersi alan 145 öğrenci dahil edildi. Öğrenciler basit rasgele örneklem yolu ile müdahele ve kontrol grubuna seçildi. Verilerin analizinde Ridit analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin klinik uygulamaya ilişkin Ridit Puanları hesaplandı. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersi alan öğrencilerin çoğunun doğum sonu ilaç uygulamasında yetersiz olduğu, obstetrik hasta kabulü, emzirme kontrolü konusunda yetersiz oldukları ve ridit puanlarının düşük olduğu belirlendi. En yüksek Ridit Puanı kayıt tutma, APGAR Skor değerlendirmesi idi. Öğrencilerin ilaç uygulaması, obstetrik hasta kabulü, emzirme eğitimi açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamalarında, ilaç uygulaması ve eğitim yerine kayıt tutmada daha başarılı oldukları sonucunu çıkardık. Öğrencilerin, yeni hazırlanan Jinekoloji Hemşireliği Klinik Uygulama Değerlendirme Formunda daha başarılı olduğu görüldü. Müdahale grubuna uygulanan formun öğrencinin başarısını daha ayrıntılı olarak incelediği, hemşirelik eğitiminde ve diğer dönemlerde de katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Klinik uygulama, Kadın Doğum, Hemşirelik öğrencisi, Ridit Analizi

Abstract

This study is planned to compare the effectiveness of the clinical practice of gynecology and nursing lesson, the skills that students need to acquire in the knowledge and practices they should have, and to what extent they can turn them into practice, to predict the possible effects of such an evaluation on education. In the study, 145 students, who had taken the Gynecology Nursing, were included. Ridit analysis is used in analysis of the data. The students’ Ridit Points about the clinical application were calculated. It was found that most of the students, having taken the Gynecology Nursing, were insufficient in the postnatal medicine application, obstetric patient admission, breast-feeding control, their Ridit Points were low. The highest Ridit Points was record keeping, APGAR score evaluation. Students were found to be inadequate in terms of drug application, obstetric patient admission, breastfeeding education. We concluded that student nurses were more successful in clinical practice, recordings in place of drug administration, education. Students were found to be more successful in the newly prepared Gynecology Nursing Clinical Practice Evaluation Form. It is thought that the form applied to the intervention group examines student's success in more detail can contribute to nursing education, other periods.Keywords
Clinical Application, Obstetrics, Nursing student, Ridit analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri