Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Salgın Hastalıkların Yeme-İçme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi: Koronavirüs Örneği
(The Effect Of Epidemic Diseases On Eating Habits Coronavirüs Sample )

Yazar : Oya ÖZKANLI   & Muhterem TUĞRUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3046-3057
167    129


Özet

İnsanlık, tarih boyunca gerek içsel gerekse dışsal faktörlere göre şekil almıştır ve yeryüzünde hayat devam ettikçe yine bu koşullar altında kendi tarihini yazmaya devam edecektir. Doğadan ya da yaşadığı çevresel koşulardan bağımsız bir ortamda yaşamını sürdürme şansı bulamayan insan bu durumda içinde bulunduğu koşullara göre şekil almıştır. Temel ihtiyaçları olan beslenme, güvenlik, hayatta kalma açısından diğer ihtiyaçlara göre daha çok ön planda olmuştur. Güvenliğini sağlayamadığı ortamda ki bunlar genellikle deprem, savaş, salgın hastalıklar gibi kitleleri etkileyen önemli olaylar yoluyla insanları güvenli ortamlara gitme ihtiyacı duymuşlar, toplumsal bazda salgın hastalıkları önlemeye çalışma yoluna gitmişlerdir. Bu çalışmanın ana ekseninde toplumları derinden etkileyen salgın hastalıkların, beslenme alışkanlıkları üzerinde etkisi, aynı derecede önemli olan temel ihtiyaç olan can güvenliği ve beslenme ihtiyacının zorunlu olarak karşılanmak durumunda olması ve insanların yaşadığı olaylar karşısında sergiledikleri tavırlar, salgın hastalıklar ve beslenme ilişkisi üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Gastronomi, Sosyoloji, pandemi

Abstract

ABSTRACT Humanity, has taken shape according to both internal and external factors throughout history and will continue to write its own history under these contitions as life continues on earth. The person who can’t find a change to live in an environment conditions in this case the human has taken shape according to the contitions. It was more prominent in terms of nutrition, safety and survival than is other needs. In an environment where they can’t secure their security they often needed to go to safe environments throug important events affecting the masses such as earthquakes wars and epidemicc and they tried to prevent epidemics on a social basis. In the main axis of this study, we will try to understand the effects of epidemic diswases wich affect the society deeply on nutritional habits, the necessity of life safety and nutritional needs, which are equally important and their attitudes epidemic diseases and relationship of nutrition.Keywords
Gastronomy, sociology, pandemic.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri