Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Democratic Tendency, the Fear of Positive and Negative Evaluation as the Predictor of Attitude towards Multicultural Education
(Democratic Tendency, the Fear of Positive and Negative Evaluation as the Predictor of Attitude towards Multicultural Education )

Yazar : Etem YEŞİLYURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3070-3083
166    112


Özet

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim konusunda bilgi, deneyim, tutum ve davranışlarını ölçmeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak demokratik eğilim ile olumlu ve olumsuz değerlendirilme korkusunun çok kültürlü eğitimi etkileme düzeyi ve açıklama oranına yönelik herhangi bir çalışmaya ulaşılmamıştır. Kuramdan yola çıkılarak, çok kültürlü eğitime yönelik tutum, demokratik eğilim, olumlu ve olumsuz değerlendirilme korkusunun birbiriyle olan ilişkisini, etkisini ve birbirini açıklama düzeyini test etmek üzere hipotezler geliştirilmiştir. Araştırmanın hipotezlerine uygun olarak araştırmada olumlu ve olumsuz değerlendirilme korkusu, demokratik eğilim ve çok kültürlü eğitime yönelik tutum ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu 611 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımların demografik özellikleri ve ölçeklerin açımlayıcı faktör analizleri SPSS 16.0 paket programı, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli ise AMOS 17.0 programı ile çözümlenmiştir. Araştırmanın en önemli sonucu olarak, olumlu değerlendirilme korkusu, olumsuz değerlendirilme korkusu ve demokratik eğilim birlikte, çok kültürlü eğitime yönelik tutumu anlamlı olarak etkilediği ve açıkladığı ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Öğretmen Adayı, Çok Kültürlü Eğitim.

Abstract

Various studies have been conducted which aimed to measure the knowledge, experience, attitude and behaviors regarding multicultural education. However, no study has focused on finding the level of effect the fear of positive and negative evaluation and democratic tendency have on multicultural education and their explaining ratio. The level of correlation and the effect of the fear of positive and negative evaluations, democratic tendency and the attitude towards multicultural education with each other and explaining ratios of each other have been tested in this research. For this, six hypotheses were developed in light of theoretical information by reviewing the literature. This research is done by using the fear of positive and negative evaluation scales, democratic tendency scale and scale of attitudes toward multicultural education. The participant group of the research consists of 611 pre-service teachers. Exploratory factor analyses of scales were analyzed via SPSS 16.0 software. For the confirmatory factor analyses of scales and the structural equation modeling, AMOS 17.0 software was used. The most significant finding of this study is that the fear of positive evaluation, the fear of negative evaluation and democratic tendency are important predictors of the attitudes of teacher candidates towards multicultural education.Keywords
Teacher, Pre-service Teacher, Multicultural Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri