Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tintoretto, El Greco ve Maniyerizmin Mistik Işığı
(Tintoretto, El Greco And Mystical Light Of Mannerism )

Yazar : Evren KARAYEL GÖKKAYA   & Semiha GÜLER  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3099-3105
157    104


Özet

İtalya'da Yüksek Rönesans dönemi ile Barok dönem arasında, yaklaşık 1520-1580 tarihlerinde ortaya çıkmış olan Maniyerizm sanat akımı, düşünsel reformların sanata yansıması sonucu Rönesans’ın eşitlik, simetri, perspektif ve uyum kalıplarını kırmış, özgür ışık ve renk kullanımıyla dramatik ve mistik bir atmosfer ortaya çıkarmıştır. Gerek biçim anlayışı gerekse renkleriyle Ortaçağ’da kaybedilmiş dini duyguyu, Rönesans’la kazanılmış resim bilgisiyle yeniden ortaya çıkararak bu atmosferin en büyük yaratıcılarından biri Tintoretto olmuştur. Bir diğeri ise gerçeğin deneyimlenmesinden ayrılarak oluşturduğu renkleri ve biçimleriyle, yeni bir anlatım dili oluşturarak ışık ve renk ifadesinin olasılığını olabildiğince zenginleştirmiştir olan ve sanatının özgün değeri iki yüz yıl boyunca anlaşılamayan El Greco’dur. Bu ressamlar öncülüğünde Maniyerizm’in piktüral büyüsü çağdaş birçok sanatçıyı etkisi altında bırakmıştır ve bırakmaktadır.Anahtar Kelimeler
Maniyerizm, Resim Sanatı, Atmosfer

Abstract

Between the High Renaissance and the Baroque period in Italy, the Mannerism art movement, when emerged between 1520 and 1580, broke the patterns of equality, symmetry, perspective and harmony of Renaissance as a result of the reflection of intellectual reforms to art, created a dramatic and mystical atmospher with the use of free light and color. Tinteretto has become one of the greatest creators of this atmosphere by revealing the religious feeling lost in the Middle Ages with its understanding of colors and colors with the knowledge gained with Renaissance. Another one is El Greco, whose colors differed from the experience of the reality, with their forms, creating a new language of expression and enriching the possibility of expression of light and color as much as possible, and the unique value of his art cannot be understood for two hundred years. The pictural magic of Mannerism, under the leadership of these painters, has and still leaves many contemporary artists under its influence.Keywords
Mannerism, Painting Art, Atmosphere

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri