Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üç Boyutlu Görüntülerin Reklam Afişlerindeki Yeri
(The Place of Three Dimensional Images on Advertising Posters )

Yazar : Serkan VURAL   & Deniz KÜRŞAD  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3106-3120
164    114


Özet

Grafik tasarım görsel iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Grafik tasarım ürünleri arasında kullanılan en yaygın tasarım türü afiş olarak bilinmektedir. Afişler genel olarak reklam tasarımlarında hedef kitlenin dikkatini çekip ikna etmek için tercih edilmektedir. Reklamda satıcı ve alıcı arasında iletişim kurulurken tasarım ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle alıcıları etkilemek üzere ilgili mesajın iletilmesinde gereken görsel ifadelerin iyi bir tasarım kurgusunda düzenlenmesi gerekmektedir. Geçmişten günümüze tanıtım ve duyuru amaçlı hazırlanmış afişlerin sıkça kullanıldığı görülmektedir. Yapım süreçleri yıllar yılı değişkenlik göstermiş ancak temel felsefesinde iletişim kurmak ve mesaj iletme çabası süregelmiştir. Taslak çizimlerden sonuç görünüme kadar her aşamasında teknolojiden faydalanılır olması tasarım sürecini doğrudan etkilemiş ve çeşitli afiş çalışmalarının ortaya çıkması mümkün olabilmiştir. Gelişmeler doğrultusunda her alanda olduğu gibi reklam alanında da bilgisayar destekli üç boyutlu görselleştirme tekniği kullanımı söz konusudur. Üç boyutlu görüntülerden yararlanılarak yapılan reklam afişleri bu çalışmanın temel yapısını oluşturmaktadır. Gerçekçi veya gerçek üstü üç boyutlu temsili görsellerin kullanılması, reklam afişlerinin mesaj içeriğini iletmedeki kabiliyetini artıran bir yaklaşım oluşturmaktadır. Araştırmanın amacından yola çıkarak reklam afişlerinde üç boyutlu görüntülerin kullanıldığı 10 adet afiş seçilmiştir. Belirlenen afişlerde görsel uygulama teknikleri incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında değerlendirilen reklam afişlerinin tasarımında kullanılan görüntülerin, uygulama yöntemi bakımından farkındalık yarattığı görülmektedir. Bu doğrultuda yapılan afiş incelemelerinin, reklam sektöründe tasarlanan afişlere ve tasarım alanında kullanılan üç boyutlu sayısal programlara dikkat çekeceği ön görülmektedir.Anahtar Kelimeler
REKLAM AFİŞİ, ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ.

Abstract

Graphic design is used as a visual communication tool. The most common design type used among graphic design products is known as the poster. Posters are generally preferred in advertising designs to attract and convince the target audience. While communicating between the seller and the buyer in advertising, the design comes to the fore. Therefore, the visual expressions required to convey the relevant message in order to affect the recipients should be arranged in a good design fiction. It is seen that posters prepared for promotion and announcement from past to present are frequently used. Production processes have changed over the years, but the basic philosophy has been to continue to communicate and convey messages. The fact that technology is utilized at every stage from draft drawings to the final view directly affected the design process and it was possible to create various poster works. In line with the developments, computer-aided three-dimensional visualization technique is used in the advertising field as in all fields. Advertising posters made using three-dimensional images form the basic structure of this study. Using realistic or surreal three-dimensional representational images creates an approach that enhances the ability of advertising posters to transmit message content. Based on the purpose of the research, 10 posters using three-dimensional images were selected in the advertising posters. Visual application techniques were examined and interpreted in the designated posters. It is seen that the images used in the design of the advertising posters evaluated within the scope of the research create awareness in terms of application method. It is it is predicted that the posters made in this direction will draw attention to the posters designed in the advertising sector and the three-dimensional digital programs used in the field of design.Keywords
Advertising poster, Three-dimensional image

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri