Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanat Pratiklerinde Sanatçının Mahremiyeti Bağlamında İzleyicinin Konumu
(Viewer’s Position In Art Praxes In The Context Of “Artist’s Privacy” )

Yazar : Ezgi ARARAT CÜCEOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3121-3129
168    130


Özet

Bu çalışmada sanat, mahremiyeti açığa çıkaran yönüyle incelenmiştir. Toplumsal yaşamda “öteki”ne ilişkin bilinmeyeni işaret eden mahremiyet, sanatsal düzlemde izleyiciye tüm açıklığıyla sunulmaktadır. Bu anlamda sanat, “sanatçı ve izleyici” arasındaki etkileşimi, günlük yaşamda “birey ve öteki” arasında olduğundan farklı bir noktaya taşımaktadır. İzleyicinin; sanatçının mahremiyetine olan mesafesi ve sanatçı ile olan etkileşimi, ortaya konan sanat eserlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu düşünceden hareketle, “sanatçının mahremiyeti”nin izleyiciye açıldığı eserler incelenmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında çağdaş sanat pratiklerinin; yalnızca sanatçı ve izleyici arasındaki etkileşimi değil, izleyicinin öteki izleyici ile olan etkileşim biçimini de dönüştürdüğü görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda sanat; “mahremiyet”e içi görülebilir bir nitelik kazandırarak bireyler arası kolektif etkileşim biçimlerine olanak sağlayan bir alan olarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sanat, Mahremiyet, Sanatçı, İzleyici

Abstract

In this study, art is examined in terms of its aspect that exposes privacy. Privacy, that indicates the unknown domain of “the Other” in social life, is presented clearly to the viewer in art. In this sense, interaction between the artist and the viewer is altered through art, it is different than the interaction between the Individual (the Self) and the Other in daily life. The viewers distance with the artists privacy and the interaction in-between varies from one artwork to another. In this context, works of art that exposes “the artists’ privacy” to the viewer are examined. Based on the findings of this examination, contemporary art praxes are considered to alter not only the interaction between the artist and the viewer, but also the interaction among the audience. In this regard, the conclusion is reached that art enables collective interaction forms between individuals by giving “privacy” transparency.Keywords
Art, Privacy, Artist, Viewer

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri