Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Göller Yöresi’nde Sıcaklık, Yağış ve Akım Değerlerinde Meydana Gelen Eğilimler (Akdeniz Bölgesi-Türkiye)
(Trends in Temperature, Rainfall and Flow Values in Lakes Precinct (Mediterranean Region- Turkey) )

Yazar : Sevda COŞKUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3142-3155
145    96


Özet

Çalışmanın alan kapsamını Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde Batı Akdeniz’in kuzeyinde yer alan Göller Yöresini oluşturmaktadır. Konu kapsamını; havza içerisinde 30 yıldan fazla rasata sahip (1970-2018) 8 meteoroloji istasyonunun (Burdur, Eğirdir, Senirkent, Tefenni, Uluborlu, Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir) ortalama sıcaklık, toplam yağış ve 3 akım gözlem istasyonunun (Eğirdir-Regülatör, Beyşehir-Sarayköy, Burdur-Bozçay) ortalama akım verileri (1970-2015) kullanılarak trend analizi yapmak oluşturmaktadır. Havza genelinde uzun yıllar boyunca ölçüm yapan meteoroloji ve akım gözlem istasyonlarının aylık ölçülmüş ortalama sıcaklık, yağış ve akım verileri ele alınarak bu verilerin yıllık ve mevsimlik eğilimlerini analiz etmek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası literatüre iklim değişikliği çalışmaları üzerine bir katkı ve bir Türkiye örneğinin daha kazandırılması istenmiştir. Araştırmada yöntem olarak Mann-Kendall Testi, Spearman’ın Rho ve Şen Testi temel alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre havza genelinde ortalama sıcaklıklarda anlamlı artışlar gözlenirken yağış olarak istasyonlarda anlamlı artış ya da azalışa rastlanmamıştır. Akım gözlem istasyonlarında ortalama akımda anlamlı azalış tespit edilmiştir. Havza genelinde gözlenen sıcaklık artışlarının yağış üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak sıcaklık artışlarının akımdaki azalma üzerinde ise etkisi olabilir.Anahtar Kelimeler
İklim, eğilim, sıcaklık, yağış, akım ve göller yöresi

Abstract

The extent of the present study comprises the Lakes precinct located in the north of the Western Mediterranean in the Mediterrenian Region of Turkey. The present study is aimed to perform trend analysis of average temperature and total precipitation of eight meteorological stations (Burdur, Eğirdir, Senirkent, Tefenni, Uluborlu, Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir) with more than 30 years of observation (1970-2018) and average flow values of three flow observation stations (Eğirdir “Regulator”, Beyşehir “Sarayköy”, Burdur “Bozçay”) during the period (1970-2015) in the basin. Besides, the aim of the study is also to analyze the annual and seasonals trends of these data by considering the monthly measured average temperature, total precipitation and average flow data of meteorological and flow observation stations observed over many years across the basin. The study will also contribute to the national and international literature on climate change studies with another example from Turkey. The research method is based on the Mann-Kendall Test, Spearman's Rho Test and Sen Test. According to the results obtained, a significant increase or decrease in precipitation was not observed while a significant increases were observed in average temperatures across the basin in general. Significant decrease in average flow was detected at the flow observation stations. It is understood that the temperature increases observed across the Lakes precinct do not have a significant effect on rainfall, but temperature increases may have an effect on the decrease in current.Keywords
Climate, trend, temperature, precipitation, flow and Lakes precinct

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri