Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Waldorf Eğitimi Alan 4-6 Yaş Arası Çocukların Çizdikleri Doğa Resimlerindeki Renklerin İncelenmesi
(Review Of Colors In Natura Theme Drawings By 4-6 Age Groups Of Children Who Are Taught In Waldorf Education )

Yazar : Nilay USANMAZ   & Nilay USANMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2925-2934
    


Özet

Waldorf eğitimi alan 4-6 yaş arası çocukların, çizdikleri doğa resimlerine yansıdığı renklerin özelliklerini inceleyen bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu tipik durum örneklemesi ile seçilmiş İstanbul ilindeki 4-6 yaş arasındaki 15 okul öncesi eğitim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini, çocuklardan çizilmesi istenen doğa resimleri oluşturmaktadır. Çocukların çizdikleri doğa resimleri dijital hale getirilerek, piksellerine ayrılmıştır. Her bir pikselin rengi ‘Kmeans kümeleme yöntemi’ kullanılarak sınıflandırılmıştır. Renkleri tanımlanan piksellerin istatistikleri, tablo hale getirilerek araştırmanın bulgular kısmında verilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, Waldorf eğitimi alan çocukların doğa resimleri çizerken, 9 farklı renk kullandığı tespit edilmiştir. Bu renklerin yeşil, sarı, kırmızı, mor, pembe, mavi, turuncu, siyah ve kahverengi olduğu tespit edilmiştir. Bu renklerin en fazla 4 çeşidinin kullanıldığı, bu çeşitlerin genellikle yeşil, kahverengi, mavi ve sarı renkler olduğu tespit edilmiştir. Waldorf eğitimi alan çocukların, resimlerini renklendirirken, realist renklendirme yaptıkları tespit edilmiştir. Çocuklar doğa resimlerini çizerken, kullandıkları renklerin çeşitleri ve renkleri kullanma şekilleri göz önüne alındığında, Waldorf eğitiminin resimlerine nasıl yansıdığını görebilmenin mümkün olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Waldorf Eğitimi, Erken Çocukluk Eğitimi, Çocuk çizimleri

Abstract

Qualitative research method was used in this study, which examines the characteristics of the colors of 4-6 years old children who received Waldorf education on the nature pictures they draw. The sample group of the study consists of 15 pre-school education students between the ages of 4-6 in Istanbul, selected by typical case sampling. The data of the research are pictures of nature, which are desired to be drawn from children. Nature pictures drawn by children are digitized and divided into pixels. The color of each pixel is classified using the 'Kmeans clustering method'. The statistics of the pixels whose colors are defined are tabulated and given in the findings section of the research. As a result of this research, it has been determined that children with Waldorf education use 9 different colors while drawing nature pictures. These colors were found to be green, yellow, red, purple, pink, blue, orange, black and brown. It has been determined that maximum 4 types of these colors are used and these are particularly green, brown, blue and yellow colors. It has been determined that children who are thought in Waldorf education tend to realist coloring while drawing their pictures. In conclusion, it can be discussed that it is possible to see how Waldorf education is reflected in the pictures when children are drawing nature pictures, considering the types of colors they use and the way they use colors.Keywords
Waldorf Education, Early Childhood Education, Children Drawings

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri