Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Orta Çağ Tarih Yazıcılığında Meskukatın Kullanımı ve Önemi
(Use And Importance Of Mescucate In Medieval History Writing )

Yazar : Yaşar BEDİRHAN   & Berna AKSOY  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3036-3045
178    135


Özet

Sikkelerin tamamını kapsayan meskukat ilmi çok eskiye dayanmaktadır. Meskukatla ilgilenen bilim dalına Nümizmatik denir. Hızla yayılan sikkeler ticaretin ve ekonominin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Devletler, artan ihtiyaçları ve ekonominin gelişmesiyle birlikte sikke bastırmışlardır. Selçuklular da Emeviler, Abbasiler gibi sikke bastırmıştır. Bastırdıkları sikkeler de Abbasi Devleti’nin, Bizans Devleti’nin etkileri görülmüştür. Zamanla sınırların genişlemesiyle ve ekonominin güçlenmesiyle birlikte özgün sikkeler bastırmışlardır. Sikkeler, ait oldukları devletlerin siyasi, ekonomik, kültürel vb. yönlerini yansıtmıştır. Yazılı kaynaklarda bulamadığımız bilgileri sikkelerde bulmamız mümkündür. Tarih yazıcılığına katkısı büyüktür. Ana kaynak niteliğindedir.Anahtar Kelimeler
Meskukat, Nümizmatik, Selçuklu sikkeleri, Tarih yazıcılığı

Abstract

The knowledge of the lawyer covering the entire coin dates back to very old times. The branch of science that deals with the professional is called Numismatic. Rapidly spreading coins have become an indispensable element of trade and the economy. States have minted coins with increasing needs and the development of the economy. Seljuks also printed coins like Umayyads and Abbasids. The effects of the coins of the Abbasid State and the Byzantine State were observed. Over time, with the expansion of the borders and the strengthening of the economy, they printed original coins. Coins, political, economic, cultural, etc. of the states to which they belong. reflected aspects. It is possible to find information in coins that we cannot find in written sources. It has a great contribution to historiography. It is the main source.Keywords
Meskukat, Numismatic, Seljuk coins, Historiography

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri