Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spor Kulüp ve Organizasyonların Markalaşma Sürecinde Güncel Logo Değişimlerinin İncelenmesi
(Examination Of Current Logo Changes In The Branding Process Of Sports Clubs And Organizations )

Yazar : Şadi KARAŞAHİNOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3024-3035
175    169


Özet

Spor günümüzde bir endüstri halini almış ve milyar dolarlarla ifade edilen ekonomik bir değere dönüşmüştür. Bu dev pazardan daha büyük paylar almak isteyen spor kulüp ve organizasyonları, markalaşma sürecine önem vermeleri ve kendilerine yeni yol haritaları çizmeleri gerektiğini kavramışlardır. Özellikle yeni medya kavramı ile ortaya çıkan sosyal medya ve diğer dijital mecralarda eski tip logoların kullanımı bazı problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle birçok spor kulüp ve organizasyonları, marka imajlarınını gözden geçirme ihtiyacı hissetmektedirler. Oldukça önemli olan bu konu spor mülkiyetlerini, görsel kimliklerinin en temel yapı taşı olan logolarında köklü değişikliklere ya da modernize etme çabalarına itmektedir. Çalışmada başlıca spor mülkiyetlerindeki logo değişimleri, nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde incelenmeye çalışılmış; güncel örneklerde ortaya çıkan değişimlerin, uzmanların görüşleri doğrultusunda analiz edilerek aktarılması amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Grafik Tasarım, Logo Tasarımı, Marka, Spor Markaları, Spor Endüstrisi, Spor Kulüpleri

Abstract

Sports has become an industry today and has become an economic value expressed in billions of dollars. Sports clubs and organisations that want to take bigger shares of this giant market have realised that they need to pay attention to the branding process and draw new roadmaps for themselves. Especially in social media and other digital media that have emerged with the concept of New Media, using of old type logos can cause some problems. For this reason, many sports clubs and organizations feel the need to review their brand image. This very important issue pushes sports properties into radical changes or efforts to modernize their logos, which are the most basic building blocks of their visual identity. In the study, logo changes in the main sports properties were examined within the framework of qualitative research methods; it was aimed to analyze and transfer the changes that occur in the current examples in line with the opinions of the experts.Keywords
Graphic Design, Logo Design, Brand, Sports Brands, Sports Industry, Sports Clubs

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri