Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okulda Sosyal Yardımlaşma: Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Örneği
(Social Solidarity In The School: Example Of Orhangazi Çok Programlı Anadolu High School )

Yazar : Elif AĞUŞ   & Bedrettin KESGİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 66
Sayfa : 3156-3165
155    99


Özet

Bu çalışma, okulda sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekmek için hazırlandı. Bununla öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları, toplumsal hayata karşı duyarlı bireyler olarak yetişmeleri, çevrelerindeki sosyal sorunlarla ilgilenip bunların çözümüne katkıda bulunmaları, bu yolla bireysel ve sosyal sorunlarla baş etmeyi öğretmek gibi tutum, davranış ve beceriler kazanmaları amaçlandı. Ayrıca öğrencilere okul - aile iş birliğinin önemi kavratılarak okul paydaşları arasındaki sosyal dayanışma eğitiminin gerekliliği gösterildi. Yine ortaöğretim öğrencilerinin yardımlaşma bilincini kazanmalarında, özellikle eğitici kulüp çalışmaları sürecinde okul personeli ve aile etkisinin önemine değinildi. Bu paydaşların ortaöğretim öğrencilerine iyi bir rol model olabildikleri, bu amaçla öğrencilere yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırabildikleri gösterildi. Yine bu çalışma ile okuldaki personel gözünden öğrencilerin, öğrenciler açısından da arkadaşlarının ihtiyaç ve problemlerinin takip edilerek onlara karşı duyarlı davranıldığı, personel ve öğrenciler tarafından okul ortamında sosyal yardımlaşmaya değer verildiği sonuçlarına ulaşıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencileri destekleyecek ortamın oluşturulması açısından okul aile birliği, okul personeli ve öğrencilerin desteklerinin gönüllülük esasına bağlı olduğu belirtildi. Bu bağlamda hedef kitlesi net olarak belirlenen sosyal dayanışma faaliyeti için okuldaki kulüp etkinliklerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.Anahtar Kelimeler
Sosyal Dayanışma, Ortaöğretim, Okul Sosyal Hizmeti, Okul.

Abstract

The study has been prepared to draw attention to the importance of social solidarity in the school. It has been aimed to increase the students' awareness of social responsibility, to grow up as individuals sensitive to social life, to take care of the social problems around them and to contribute to their solution, to teach them coping with individual and social problems, in this way. In addition, the importance of school - family cooperation has been taught to the students and proved that social solidarity training among school stakeholders is necessary. Moreover, in order to make school students' get awareness of solidarity, especially during the process of the educational club activities have been mentioned to show the effect of the school staff and the family institution. It’s been shown that school staff could be a good role model for secondary school students and help students gain awareness of solidarity and social responsibility. Besides, in this study, it’s been concluded that students are sensitive to them by following the needs and problems of their friends in terms of the staff in the school and that they value social assistance in the school environment. Additionally, it has been stated that school parents 'unity, school staff and students' participation is actually voluntariness in terms of creating an atmosphere for supporting the students in need. In this regard, it has been emphasized that there is a strong need for club activities in the school for the social solidarity activity whose target group is clearly defined.Keywords
Social Solidarity, Secondary Education, School Social Service, School.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri