Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anatomy Of Economic Crises: A Historical Perspective
(Anatomy Of Economic Crises: A Historical Perspective )

Yazar : Volkan GÜRGEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2916-2924
    


Özet

The paper provides a critical review of the explanations of the crisis’s history. It also contributes to the literature by analyzing the link between asymmetric information and crises in general. Specifically, it is argued that asymmetric information played a leading role in all crises by causing speculation and deterioration in price mechanism. Paper shows that historically, economic crises are seen with sufficient asymmetric information and speculation within. Paper argues that asymmetric information cause speculation or lack of confidence and panic respectively. Moreover, paper argues that bubbles are strongly correlated with asymmetric information as well.  The first part of the paper makes an insight of neoclassical economics and crises in general. The perception behind neclassical economics and its defects are reviewed with respect to crises in history. Afterward the economic transition mechanism and the spread of an economic crisis and bubbles analyzed. Lastly, from Tulipmania to global financial crisis, the mechanism of a crisis and the significant crises in history analyzed respectively. The conclusion and approach of the paper provides an insight to asymmetric information and economic crises in economic history.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Krizler Tarihi, Asimetrik Enformasyon, Finansal Balonlar

Abstract

Çalışma ekonomik krizler tarihine dair bir değerlendirme yaparken, asimetrik enformasyon ve ekonomik krizler tarihi arasında bir bağlantı kurarak literatüre katkıda bulunmaktadır. Özellikle, asimetrik bilginin spekülasyona neden olduğu, fiyat mekanizmasını bozarak ekonomik krizlerde önemli bir rol oynadığı tartışılmaktadır. Çalışma tarihsel olarak ekonomik krizlerin yeteri kadar asimetrik enformasyon ve asimetrik enformasyonun neden olduğu spekülasyon veya güven eksikliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Çalışmada asimetrik enformasyonun kriz aşamasında paniğe neden olduğunu vurgulamaktadır. Dahası, çalışma finansal balonların da asimetrik enformasyon ile güçlü bir ilişkisi olduğunu vurgulamaktadır. Çalışmanın ilk kısmı neoklasik iktisat ve genel olarak krizler hakkında tarihsel bir perspektif geliştirmektedir. Neoklasik iktisadın ardındaki algı ve eksiklikleri tarihteki krizler ile ilintili olarak tartışılmıştır. Sonraki bölümlerde krizleri ve finansal balonları oluşturan mekanizma ve ekonomik krizlerin ve finansal balonların oluşması ve yayılması incelenmiştir. Son olarak, lale çılgınlığından küresel finans krizine kadar, krizlerin mekanizmaları ve tarihteki önemli ekonomik krizler sırası ile incelenmiştir. Sonuç ve yaklaşım olarak çalışma ekonomik krizler tarihine ve asimetrik enformasyon ile ilişkilerine tarihsel bir bakış sağlamaktadır.Keywords
Economic Crises History, Asymmetric Information, Financial Bubbles

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri