Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kriz Yönetimi Bağlamında Türk Bankacılık Sektörünün Covid-19 Pandemisine Yönelik İletişim Stratejisi
(Communication Strategy For The Covid-19 Pandemic Of The Turkish Banking Sector In The Context Of Crisis Management )

Yazar : Oğuzhan AYTAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2948-2955
    


Özet

Günümüz rekabet ortamında örgütler beklenmedik birçok gelişmenin etkisi altında faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadır. Covid-19 salgınının pandemi olarak tanımlanması ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan küresel bir krizin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kriz süreçlerinde yönetim ve iletişim yeteneği krizin etkilerinin azaltılması açısından önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında Türk bankacılık sisteminde yer alan bankaların Covid-19 pandemisine yönelik iletişim stratejileri ve içeriği analiz edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk Bankacılık Sektörü’ nün Covid-19 Pandemisine yönelik kurumsal iletişim duyurularının önceden belirlenen gruplar açısından karşılaştırmalı içerik analizinin yapılmasıdır. Bu kapsamda Türkiye genelinde faaliyette bulunan bankalarının Covid-19 Pandemisine yönelik belirttiği mesajların genel olarak müşterilere yönelik önlemler ve çalışanlara yönelik önlemler başlıkları altında sıralandığı ve önceden belirlenen gruplar arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Covid-19, Bankalar, Kriz Yönetimi, İletişim Stratejisi

Abstract

Organizations tries to carry out its activities under the influence of many unexpected developments in today's competitive environment. Identification of Covid-19 outbreak as a pandemic caused to the emergence of an economic, social and political global crisis. Management and communication skills in crisis processes are important for reducing the effects of the crisis. Scope of the study, communication strategies and content of the banks were analyzed in the Turkish banking system for Covid-19 pandemics. The purpose of this study is to make a comparative content analysis in terms of predetermined groups on Corporate Communication Messages of the Turkish Banking Sector for Covid-19 Pandemic. In this context messages of banks operating throughout the Turkey that specify for Pandemic are generally listed under the title of precautions for workers and customers and there was no significant difference between the predetermined bank groups.Keywords
Covid-19, Banks, Crisis Management, Communication Strategy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri