Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlıklı Aile Yapısı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı
(A Risk Factor In Terms Of Healthy Family Structure: Internet Addiction )

Yazar : Selahattin AVŞAROĞLU   & Ömer Faruk AKBULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2879-2902
    


Özet

Bu araştırmada, sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabilecek internet bağımlılığı problemi alanyazın ışığında incelenmiştir. Bu bağlamda literatür incelemesi, sağlıklı aile yapısının işlevsiz hale gelmesinde etkili olabilen ve internet bağımlılığı ile ilişkisi olan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2020 yılları arasında internet bağımlılığı ile ilgili DergiPark ve Web of Science veri tabanlarında yer alan 153 makale oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin analizi sürecinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda alanyazında, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısını oluşturan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları ile ilişkili olan çok sayıda araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu araştırmalar genel olarak incelendiğinde internet bağımlılığının bireylerin akademik ve mesleki yaşamlarını, psikolojik sağlıklarını, yaşam becerilerini ve aile içi ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen bir durum olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabileceği söylenebilir. Araştırmanın sonuçları, alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Sağlıklı aile yapısı, internet bağımlılığı, aile.

Abstract

In this study, internet addiction problem, which can be considered as a risk factor for healthy family structure, has been examined in the light of the literature. In this context, the literature review was carried out within the scope of academic and professional life, psychological status, life skills and family relations, which may be effective in making the healthy family structure dysfunctional and which are related to internet addiction. The study group of the research consists of 153 articles on Internet addiction between DergiPark and Web of Science databases between 2015-2020. Document analysis method was used in the analysis of the data in the research. As a result of the research, it has been seen in the literature that there are many studies related to academic and professional life, psychological status, life skills and intra-family relations that make up the healthy family structure of internet addiction. When these studies are examined in general, it is seen that internet addiction is a situation that negatively affects the academic and professional lives, psychological health, life skills and family relationships of individuals. In this context, it can be said that internet addiction can be considered as a risk factor for healthy family structure. The results of the research were discussed in the light of the literature and suggestions were made.Keywords
Healthy family structure, internet addiction, family.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri