Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslam Hukukuna Göre Zimmiler ve Hukuki Uygulamları (1638-1639 Tarihli Harput Şer'iyye Sicili Örneği
(Zimmis And Their Legal Applications According To The Islamic Law (Example Of Harput Sher'iyye Registry Dated 1638-1639) )

Yazar : Adnan ALGÜL   & Eyyüp YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2802-2814
    


Özet

İnsanlık tarihi boyunca devletler tek bir inanca sahip insanlardan oluşmamıştır. Aksine farklı dinden ve inançtan olan insanlar az da olsa egemen inançlar gölgesinde varlığını devam ettirmiştir. Bu azınlığa karşı gösterilen tutum ve davranışlar da o egemen toplumun ahlakiliğini ve adaletini ölçen bir ölçek olarak görülmüştür. Farklılıklara gösterilen hoşgörüler tarihte yerini alırken, bazen de yapılan zulümler tarihe işlenmiştir. Bu çalışmamızda, Osmanlı döneminde, İslam egemenliği altında yaşamlarını devam ettiren zimmilerin, Harput mahkemelerindeki hukuki davalarını inceleyeceğiz. 1638-1639 tarihli şer'iyye sicilinden hareketle, zimmilerin mahkemelere hangi sebeplerle başvurduklarını ve burada nasıl sonuçlar elde ettiklerini yorumlamaya çalışacağız.Anahtar Kelimeler
İslam Hukuku, Osmanlı Hukuku, Zimmilerin Hukuku.

Abstract

Throughout human history, states have not consisted of people with a single faith. On the contrary, people of different religions and beliefs continued to exist, albeit to a small extent, in the shadow of sovereign beliefs. Attitudes and behaviors towards this minority were also seen as a scale that measures the morality and justice of that dominant society. While tolerances to differences take their place in history, sometimes persecutions have been recorded in history. In this study, we will examine the legal cases of the zimmis who lived under the rule of Islam during the Ottoman period in the Harput courts. We will try to interpret the reasons why the zimmis applied to the courts and how they got the results here, based on the registration of sheriyya dated 1638-1639.Keywords
İslamic Law, Ottoman Law, Law Of Zimmis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri