Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Analysis Of Turkey's Foreign Trade Of Medical And Pharmaceutical Products In The Perspective Of Specialization And Competition
(Türkiye’nin Tıp ve Eczacılık Ürünleri Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Ve Rekabet Perspektifinde Analizi )

Yazar : Birol ERKAN   & Elif Tuğçe BOZDUMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2871-2878
    


Özet

Bu çalışma Türkiye’nin katma değeri ve stratejik önemi yüksek olan tıp ve eczacılık ürünleri dış ticaretindeki uzmanlaşma ve rekabet düzeyinin analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, uzmanlaşma ve rekabet analizlerinde kullanılan endekslerden faydalanılmıştır. Çalışmada kullanılan, birbirinden farklı fakat birbirini destekleyici endeksler “Lafay Endeksi, Ticaret Dengesine Katkı Endeksi, Michaely Endeksi ve İhracat-İthalat Oranı Endeksi” şeklinde ifade edilebilir. 1997-2018 zaman dilimine ilişkin yapılan çalışmada yapılan analizlerin sonuçlarına göre, Türkiye tıp ve eczacılık ürünlerinin dış ticaretinde ağırlıklı olarak uzmanlaşma sağlayamamıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin söz konusu ürünlerdeki uzmanlaşma ve rekabet düzeyi giderek artış göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Uzmanlaşma, Rekabet, Türkiye

Abstract

This paper aims to analyze the level of specialization and competition in the foreign trade of medical and pharmaceutical products which are of high added value and strategic importance in Turkey. In this context, we utilized the indices used in specialization and competition analyses. We can express the different but mutually supportive indices used in the study as “the Lafay Index, Index of Contribution to Trade Balance, Michaely Index and Export-Import Ratio Index”. According to the results of the analyses conducted in the study on the 1997-2018 time period, Turkey was not able to gain expertise in the foreign trade of medical and pharmaceutical products. However, Turkey's level of specialization and competition in these products increased over time.Keywords
Medical and Pharmaceutical Products, Specialization, Competition, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri