Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşe Alımda İdeal Uygulamaya Karşı: Davranışsal Boyutta Ege Bölgesi İk Uzmanlarının İşe Alım Terndleri
(Ideal vs Real In Recruitment Process: Recruitment Ternds Of Aegean Region Hr Experts In A Behavioral Perspective )

Yazar : Umut Can ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2935-2947
    


Özet

İnsan sermayesinin öneminin anlaşıldığı süreçten buyana işe alım faaliyeti insan kaynakları yönetimin en önemli fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. En iyiyi bulmaktan ziyade örgüt için en uygun adayı bulma fikri zamanla benimsenmeye başlamıştır ki yaşanan dönüşüm beraberinde farklı uygulamalar, yöntemler ve tercihleri de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte örgütsel farklılıklar bulunmakla beraber bölgesel ortak eğilimler de ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde yer alan 62 işletmenin işgören alımından sorumlu insan kaynakları uzmanı/yöneticisi ile görüşmeler yapılmış ve bölgeye ait olan insan kaynakları yöneticileri gözünden işe alım trendleri tespit edilmeye çalışılmıştırAnahtar Kelimeler
İşe Alım, İşgören Bulma, İşgören Seçme, Ege Bölgesi, İşe Alım Trendi

Abstract

Recruitment activity has become one of the most important functions of human resources management since the process of understanding the importance of human capital. The idea of finding the most suitable candidate for the organization rather than finding the best has started to be adopted over time, with the transformation that has been brought along with different practices, methods and preferences. While there are organizational differences in this process, regional common trends can also arise. In this study, interviews were made with the human resources specialist / manager responsible for the recruitment of 62 enterprises in the Aegean Region and recruitment trends were tried to be determined through the human resources managers belonging to the region.Keywords
Recruitment, Finding Employees, Selecting Employees, Aegean Region, Recruitment Trend

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri