Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid-19 Salgınının Türkiye Turizm Sektörü Üzerindeki Muhtemel Etkileri
(Possible Effects Of The Covid-19 Epidemic On Turkish Tourism Sector )

Yazar : Cebrail TELEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2757-2765
    


Özet

Bu çalışma Covid-19 küresel salgınının Türkiye turizm sektörü üzerine muhtemel etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için UNWTO (Dünya Turizm Örgütü)’nun, Mayıs 2020’de yayınladığı bir raporda Covid-19 salgınının uluslararası turizm faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için yaptığı bir çalışma dikkate alınmıştır. UNWTO, uluslararası sınırların açılması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasının temmuz, eylül ve aralık ayında gerçekleşmesi olasılıklarını Senaryo 1, Senaryo 2 ve senaryo 3 olarak üç modelle açıklamaya çalışmıştır. Elde edilen bulgularda, Senaryo 1’e göre Türkiye için turizm gelirlerinin yaklaşık 20 milyar dolar azalacağı; Senaryo 2’e göre yaklaşık 24 milyar dolar azalacağı ve son olarak senaryo 3’e göre turizm gelirlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık 27 milyar dolar düşeceği ifade edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Covid-19 Salgını, Turizm Sektörü, Turizm Gelirleri.

Abstract

This study aims to reveal the likely impact of the Covid-19 global epidemic on Turkey's tourism sector. To achieve this goal, a study by UNWTO (World Tourism Organization) published in May 2020 to evaluate the impact of the Covid-19 outbreak on international tourism activities has been considered. UNWTO tried to explain the possibility of opening international borders and removing travel restrictions in July, September and December with three models: Scenario 1, Scenario 2 and scenario 3. In the findings, according to Scenario 1, it will be reduced by about $ 20 billion in tourism revenues for Turkey; according to Scenario 2, it will decrease approximately 24 billion dollars; and finally, according to scenario 3, it is stated that tourism revenues will decrease approximately 27 billion dollars compared to the previous year.Keywords
Covid-19 Epidemic, Tourism Sector, Tourism Income.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri