Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sürdürülebilir Yatırım ve Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri: Bir Değerlendirme
(Sustainable Investing and Sustainable Investing Strategies: An Overview )

Yazar : Binali Selman EREN   & Sevinç GÜLER ÖZÇALIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2997-3007
    


Özet

Son yıllarda bireysel ve kurumsal yatırımcılar ve aynı zamanda risk sermeyesi yatırımcıları, sürdürülebilir yatırımlar olarak adlandırılan finansal varlıklara giderek daha fazla yatırım yapmaktadır. Bunun sonucunda, sürdürülebilir yatırım fonlarına karşı yatırımcıların ilgisinde çok büyük bir artış olmuştur. Sürdürülebilir yatırım fonlarında 2018 yılında, 2016 yılına nazaran, %38 oranında bir artış gerçekleşmiştir (Global Sustainable Investment, 2018:8). Bu artışla birlikte, sürdürülebilir yatırım alanında farklı yatırım stratejileri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, sürdürülebilir yatırım pazarının son yirmi yılda nasıl geliştiğini ve sürdürülebilir yatırım stratejilerini açıklamaktadır.Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Yatırım, Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri

Abstract

In recent years, individual and institutional investors have been increasingly investing in financial assets called sustainable investments. As a result, there has been a huge increase in investors' interest towards sustainable investment funds. There was a 38% increase in sustainable investment funds in 2018 compared to 2016 (Global Sustainable Investment, 2018: 8). With this increase, different sustainable investment strategies have emerged in the field of sustainable investment. In this context, this study explains how the sustainable investment market has developed in the last two decades and sustainable investment strategies.Keywords
Sustainability, Sustainable Investment, Sustainable Investment Strategies

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri