Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Değerler Eğitimi ve Yararları
(Vaues Teaching And Benefits Of Values Teaching )

Değerler Eğitimi ve Yararları

 
Yazar : Aynur PALA    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 62
Sayfa : 2158-2161
DOI Number: :
Cite : Aynur PALA , (2020). Değerler Eğitimi ve Yararları. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 62, p. 2158-2161. Doi: 10.26449/sssj.2357.
427    257


Özet

Değer eğitimi, daha medeni ve demokratik toplumlar yaratmak için ahlaki standartları aşılamak ile ilgili eğitimsel süreçtir. Dolayısıyla, değerler eğitiminin amacı , bizim politik, kültürel ve dini farklılıklarımızın üzerinde ve ötesinde, insan haklarının, azınlık etnik grupların ve çevrenin korunması üzerine vurgu yaparak, hoşgörü ve anlayışı geliştirmektedir. Çok farklı disiplinlerde araştırmacılar, eğitimciler, düşünürler, din adamları değer ve değer eğitimi kavramlarını tanımlamış olsalar da üzerinde herkesin uzlaştığı bir tanım bulunmamaktadır. Bu araştırmada değer ve değer eğitimi kavramları tanımlandıktan sonra, değer eğitiminin kişilere ve toplumlara sağladığı katkılar üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler
Değer, Değer eğitimi

Abstract

Values teaching concept is about the educational process that instils moral standards to create more civil and democratic societies. Values education therefore promotes tolerance and understanding above and beyond our political, cultural and religious differences, putting special emphasis on the defence of human rights, the protection of ethnic minorities and the most vulnerable groups, and the conservation of the environment. www.iberdrola.com.Although in many different research disciplines researchers, , educators, great theorists, and clergymen defined the term “value”, there is no one definition everyone reconciles with. In this paper, after defining the terms “value” and “values education” it will be explained the benefits of values educationKeywords
Values, Values teaching

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri