Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kruvaziyer Turizmde McDonaldlaşma ve Disneylandlaşma
(McDonaldization and Disneylandization in Cruise Tourism )

Yazar : Leman İNCEDERE    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 62
Sayfa : 1965-1972
    


Özet

Kruvaziyer endüstrisi, turizm endüstrisinde en büyük büyüyen sektörlerden biridir. Büyük yolcu gemilerinin çoğu, yolcuların yeme, içme ve hatta alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan yüzen oteller sunan kendi “gemi ekonomilerini” işletmektedir. Gemiler, yerel yiyeceklerin ve ürünlerin kolayca bulunabildiği yerlerde bile ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri gemide taşıyabilmektedirler. Bu durum kruvaziyer gemilerin kendi tüketim kültürlerini oluşturmalarını sağlamıştır. Bu makale, kruvaziyer turizm endüstrisini ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak anlamak için ekonomik bir yaklaşımı göstermektedir. Hedef, kruvaziyer endüstrisinin rolünü ve faaliyetlerini tanımlamak ve kruvaziyer turizmi hakkında daha bilinçli yerel politika kararları verilebilecek ekonomik fayda ve maliyet kaynaklarını tanımlamaktır. Ayrıca bu çalışma, kruvaziyer turizm sektöründeki mevcut eğilimlerin, Disneylandlaşma ve McDonaldlaşması tezini destekleyen dört temel ilkeyi ne ölçüde örneklediğini araştırmaktadır. Temel ilkelerle tutarlı niteliklere sahip bazı kruvaziyer sektörler vardır: verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik, kontrol. Bununla birlikte, bu gemiler aynı zamanda bu ilkelerin bazılarıyla tutarsız olan nitelikler de sergilerler. Risk ve Fordizm sonrası kişiselleştirme, kruvaziyer turizmi bazen Disneylandlaşma ve McDonaldizasyon teziyle bağdaştırmayı zorlaştırmaktadır.Anahtar Kelimeler
Kruvaziyer Turizm, Ekonomik Gelişme, Disneylandlaşma ve McDonaldizasyon

Abstract

The cruise industry is one of the largest growing sectors in the tourism industry. Many of the larger cruise ships run their own ‘ship economies’ providing floating hotels that satisfy most of the eating, drinking and even shopping needs of the passengers. Ships can carry all the supplies they need on board and often do so even where local food and goods is easily available. This enabled cruise ships to form their own consumption culture. This paper illustrates an economic approach to understanding the cruise tourism industry as a driver of economic development. The objective is to describe the role and activities of the cruise ship industry and identify sources of economic benefit and cost such that more informed local policy decisions about the cruise ship tourism might be made. Also, this paper explores the extent to which current trends within the cruiseship sector exemplify the five core principles that underpin Disneylandization and McDonaldization thesis. There are some ships that possess attributes consistent with the core principles: Efficiency Calculability, Predictability, Control. However, these vessels also exhibit qualities that are, in certain ways, inconsistent with some of these principles. Risk and post-Fordist customization, for example, have influenced cruise tourism in ways that are sometimes difficult to reconcile with Disneylandization and McDonaldization thesis.Keywords
Cruise ship tourism, Economic development, Disneylandization and McDonaldization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri