Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocuk Öznelerin Youtube ve Youtuberlık Algısı (Aydın İli Örneği)
(Perception of Child Subjects On Youtube And Youtubers (The Example Of Aydin Province) )

Yazar : Burcu ÖZBEK   & Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 62
Sayfa : 2000-2012
    


Özet

Türkiye’de sosyal medya gündelik hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. En çok kullanılan sosyal medya araçlarından YouTube, aynı zamanda yeni bir mesleğin de doğmasına zemin hazırladı. Çeşitli konularda video çekme, düzenleme ve açık erişimle tüm dünya ile paylaşma anlamına gelen “YouTuber”, meslek adı olarak “YouTuberlık” ve “Youtube içerik üreticiliği” şeklinde kavramlar Türkçe’ye yerleşmektedir. YouTube yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların da hem izleyici hem de üretici olarak etkin oldukları bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda, yeni çocukluk sosyolojisi teorilerinde sosyal aktör kabul edilen çocukların tutum ve görüşlerine göre çocukların YouTube ve YouTuberlık algıları bu makalenin araştırma konusudur. Bu çerçevede Aydın ili eğitim kurumlarındaki 526 çocukla anket uygulaması yapılan geniş çaplı bir araştırmanın, açık uçlu soru kısmında kendisine ait bir YouTube kanalı olduğunu belirten 10-14 yaş arası 20 çocukla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde elde edilen veriler niteliksel araştırma bağlamında betimsel analize tabi tutularak değerlendirilmiştir. Araştırmanın başlıca bulguları, çocukların büyük çoğunluğunun YouTube’da video izlemeye geniş zaman ayırdıkları, ebeveynlerinden bağımsız olarak kendi kararları ile kanal açarak içerik ürettikleri, takipçi sayılarını artırmak için stratejiler yürüttükleri ve YouTube’da yayınladıkları reklamlar üzerinden maddi gelir elde edebildikleridir. Araştırma küçük çaplı olsa da hem sosyal medya hem de yeni çocukluk sosyolojisi için değerli sonuçlar sunduğu ileri sürülebilir. Bu bakımdan araştırma bulguları, her iki alana da katkı sunmayı amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Yeni çocukluk sosyolojisi, çocuklar, YouTube, YouTuber, sosyal medya, yeni medya

Abstract

Social media is becoming a part of everyday life in Turkey. One of the most widely used social media tools, YouTube also paved the way for the emergence of a new profession. Concepts of "YouTuber", which means taking videos on various subjects, editing and sharing with the whole world with open access, set the concepts of "YouTuber" and "Youtube” content production" in Turkish. YouTube has become an area where not only adults but also children are active both as a viewer and as a producer. In this context, the perceptions of YouTube and YouTuber are the subject of research of this article on the basis of whether this new profession has a place according to the attitudes and opinions of children who are accepted as social actors in new childhood sociology theories. This article was taken from a wide ranging research that a survey conducted with 526 children in educational institutions in Aydın province and has a open-ended question section about their productivity of own YouTube channel. In this framework, semi-structured in-depth interviews were conducted with 20 children between the ages of 10 and 14 who had a YouTube channel of its own.. The data obtained in the interviews were evaluated by making descriptive analysis in the context of qualitative research. The main findings of the research are that the vast majority of children spend a lot of time watching videos on YouTube, they create contents on there with their own decisions independently of their parents, they produce strategies to increase the number of followers, and they can earn money through the ads they publish on YouTube. Although the research is small, it can be claimed that it offers valuable results for both social media and new childhood sociology. In this regard, research findings aim to contribute to both areas.Keywords
New childhood sociology, children, YouTube, YouTuber, social media, new media

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri