Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ENTEGRASYON ODAKLI YAKLAŞIM: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
(INTEGRATION FOCUSED FRAMEWORK ON LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A CONCEPTUAL STUDY )

Yazar : İlknur BİLGEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 149-159
1794    1544


Özet

Global ticaretin kazandığı ivmeyle birlikte, ürün ve hizmetlerin üretim öncesinden tüketim sonrasına kadarki süreçte lojistik ve tedarik zincirinin yönetilmesine verilen önem de artmaya başlamıştır. İşletme literatüründe yaklaşık 50 yıldır yer bulan lojistik ve tedarik zinciri kavramları, jeopolitik konumundan ötürü önemli bir lojistik üs olan ülkemizde de son yıllarda popüler araştırma konularını oluşturmaktadır. Lojistik faaliyetlerde ve tedarik zincirinde bugüne değin çeşitli aşamalardan yahut çeşitli taraflardan söz edilmiştir. Ancak yeni iş yapma biçimleri, modern işletmelerde lojistik ve tedarik zincirinin bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, lojistik faaliyetler ve tedarik zincirinin yapısı bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak süreçlerin ve paydaşların birbiriyle olan etkileşimi irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zincirinde Bütünleşme

Abstract

By the development of global trade, importance of the management of logistics and supply chain during the process from preproduction has also increased. Logistics and supply chain concepts, which are in business literature for nearly 50 years, are also popular in our country which is an important logistics center because of its geopolitical situation. Till now, some layers or some stakeholders have been considered in logistics and supply chain. However, new business styles necessitate logistics and supply chain to be considered with an integrated concept. In this study, logistics and supply chain structure is studied with their integrated side and the interactions between the processes and stakeholders are examined.Keywords
Logistics, Supply Chain Management, Supply Chain Integration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri