Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN ÇEVİRİ VE TERİM SORUNLARI
(TERMINOLOGY AND TRANSLATION PROBLEMS OF TURKEY IN EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS )

Yazar : İlhami SIĞIRCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 1668-1674
541    431


Özet

Türkiye’nin özellikle 1980’li yıllardan itibaren dışa açılmasıyla birlikte çeviri ve dolayısıyla da mütercim-tercüman ihtiyacı artmaya başlamıştır. Türkiye gibi hem dünyaya açılan hemde Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri yürüten her ülkede mütercim-tercüman ihtiyacının giderek arttığı da bir gerçektir. Artan bu ihtiyacı karşılamak için yüksek öğretim kurumlarında mütercim-tercümanlık bölümleri açılsa da hâlen uzman çevirmenlerin ve araştırmacıların yetiştirilmesinde büyük eksiklikler söz konusudur. Çevirmenlik ve terim konusunda, uzmanlık eğitimi veren kurumlar neredeyse yok denecek kadar azdır. Daha çok genel çevirmenlik eğitimi veren yüksek öğretim kurumları mevcuttur. Bu kurumlar da genellikle lisans eğitimi vermektedir. Lisans üstü çalışmaların ve programların yürütüldüğü üniversite sayısı da son derece yetersizdir. Öte yandan bu kurumlar Avrupa’daki eşdeğerleriyle karşılaştırıldığında dil çeşitliliğinin olduğu da söylenemez. Türkiye’nin 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine girmesiyle birlikte yaklaşık 120.000 sayfadan oluşan ve çok farklı alanları kapsayan Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Türkçeye çevrilmesi, üyelik için ve Türkçenin AB’nin resmi dillerinden biri olması için ön kuşulllardan birini oluşturmaktadır. Bu müktesebatın Türkçeye çevrisinin AB’ye üyelikten bir iki yıl önce tamamlanması gerekmektedir. Bu çeviri sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yapılan çevirilerin doğruluğu, üretilen terimlerin tutarlılığı ve özelliklede terim birliği çok büyük önem taşır. Bu nedenle çok farklı alanlarda uzmanlaşmış mütercim-tercümana, terimbilimciye ve disiplinlerlarası çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada amaç, gerek söz konusu müktesebatın Türkçeye çeviri sürecinde ortaya çıkacak çeviri ve terim sorunları, gerekse mütercim-tercümanlık bölümlerinin mevcut yapısıyla buna uygun uzman çevirmen ve terimbilimci yetiştirip yetiştiremeyeceğini incelemektir. Bu konuda Türkiye’de yürütülen çalışmalar karşılaştırmalı bir yöntemle ortaya konulacak, sorunlar incelenecek ve bu sorunları çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Terim sorunu, AB üyelik süreci, terim birliği, çeviri sorunu,

Abstract

The need for translators and interpreters has increased since 1980’s in Turkey as regard to the international expansion. It’s a fact that in similar candidate countries that pursue the membership negotiations, there is an increased need for translators and interpreters. There have still been problems on education of translators and instructors even though departments of translation and interpretation are being established in Turkey. There are few institutions that provide translation and terminology education. Most of the institutions provide general translation education and most of them have only undergraduate programs. The number of institutions that offer postgraduate programs is not sufficient. Comparing with the European institutions, it is obvious that in these institutions, there is no chance to study varied languages. One of the prerequisites for Turkey’s membership and its being official language of European Union was to translate approximately 120.000 pages of EU acquis communautaire concerning different areas since 2005, after the beginning of European Union membership process. The EU acquis is supposed to be translated one or two years before the membership. The accuracy of the translation and especially the terminology commonness is really significant regarding the translation process. Therefore, specialized translators and interpreters, terminologists, and interdisciplinary researches were required. This study aims to examine both the problems of translation and terminology concerning translating EU acquis and the qualifications of departments of translation and interpretation in terms of translation and terminology education. The studies conducted in Turkey and the problems will be analysed comparatively and solutions to the problems will be suggested.Keywords
Terminology problem, EU membership process, terminology unity, translation problem

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri