Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOJİSTİK YETENEKLERİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE DIŞ TİCARET FAALİYETİNDE BULUNAN TEKSTİL FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(IDENTIFICATION OF LOGISTICS CAPABILITIES: A RESEARCH ON EXPORTING TEXTILE FIRMS IN KAHRAMANMARAS CITY )

Yazar : Serkan GÜVERCİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6
Sayfa : 132-148
2484    1326


Özet

Uluslararası ticaretin ve küresel ekonominin etkisiyle Dünya küçük bir köy haline gelmiş, organizasyonlar da kıyasıya bir rekabet ortamına girmişlerdir. Temel lojistik faaliyetler salt taşımacılık profilinden sıyrılarak küresel tedarik zinciri yönetiminde önemli bir alan olarak dikkatleri çekmektedir. İşletmelerin geliştirdiği ve sahip olduğu lojistik yetenekler, küresel rekabet ortamında başarılı olabilmelerinde anahtar rol oymaktadır. Bu noktadan hareketle, işletmelere rekabette avantaj yaratan lojistik yeteneklerin analizi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma amacına yönelik olarak detaylı ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak, lojistik yetenekler incelenmiş ve araştırma sorunsalını çözümlemek için önceki çalışmalarda kullanılan kabul görmüş ölçeklerden yararlanılmıştır. Yapılan bu araştırmada veriler, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı olarak bulunan dış ticaret faaliyeti gösteren tekstil firmalarında çalışan personel ve yöneticilere anket uygulaması yoluyla toplanmış; katılımcıların bulundukları firmaların inovasyon, esneklik ve süreç optimizasyon yeteneğinin varlığı üzerine bir anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda 105 adet kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Elde edilen bu verilere SPSS 24.0 paket programı kullanılarak frekans analizi, tanımsal istatistikler, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve korelasyon uygulanmıştır. Nihai olarak, yapılan analizler sözkonusu tekstil firmalarında lojistik yeteneklerin varlığını istatistiki olarak ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler
Lojistik Yetenekler, İnovasyon, Esneklik ve Süreç Optimizasyon Yeteneği

Abstract

As a consequence of globalisation, the World has been becoming smaller day by day. Because of this reason the organizations compete with each other in order to get a sustainable competitive advantage. Today, main logistics activities are defined that an important ability for transport and logistics firms to deliver the value and services to the customers in global supply chain management. The logistics capabilities which improved by organizations, has a key role to make them successful in global competitive area. Starting from this point, the aim of this study is determining logistics capabilities that provide to the organizations for sustainable competitive advantage. In order to do so, detailed national and international literature has been scanned. Moreover, previous studies have been investigated and reliable scales from this researches have been used. In this research, data was collected among personnels and managers in international textile companies that members of Kahramanmaraş Chamber of Commerce and Industry (KCCI) by conducting the questionnaire method of data collection. The aim of the study is to determine the logistics capabilities which are innovation, flexibility and process optimization among the firms that operating in the textile sector. 105 usable questionnaires were obtained as a result of survey. Then, these responses are set as a data set and analyzed via use of SPSS 24.0 statistical programme. The frequency, reliability, factor and correlation analysis were used. Eventually, analyzing the research data was realized that there is a statistically significant presence in those textile companies.Keywords
Logistics Capabilities, Innovation, Flexibility and Process Optimization Capability

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri